Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Het motto van stichting zaVie: Ik wens je toe wat goed voor je is.

Fusie van vier koepelorganisaties: nieuwe stichting zaVie!

12 juni 2018

Donderdag 7 juni is onder grote belangstelling de nieuwe stichting zaVie gepresenteerd. zaVie is de  krachtige collectieve belangenbehartiger in de provincie Groningen. De naam staat voor Zorg en Aandacht Voor IEdereen. Stichting zaVie is ontstaan uit een fusie tussen de patiëntenkoepels Onderling Samenwerkende Ouderenbonden, Platform Chronisch zieken en Gehandicapten, Provinciaal GGz BelangenPlatform Groningen en VG BelangenPlatform.

Duurzaam provinciaal zorggebruikersbeleid

De Provincie Groningen vroeg in april 2017 Hermien Maarsingh, adviseur van CMO STAMM, om als procesregisseur samen met Zorgbelang en de Koepels een veranderplan op te stellen. Het veranderplan is gericht op duurzaam provinciaal zorggebruikersbeleid, dat zich kenmerkt door een vernieuwde organisatie en infrastructuur rond zorggebruikers.

Krachtenbundeling patiëntenkoepels

De eerste helft van 2017 is gebruikt om tot een veranderplan te komen. Deze is in juli 2017 aan de partners gepresenteerd, waarna de vier eerder genoemde koepelorganisaties besloten samen verder te gaan. In 2018 is gezamenlijk de nieuwe stichting vormgegeven. Het nieuwe bestuur heeft een gezamenlijk Werkplan opgesteld voor 2018. Tijd om vol energie hard aan de slag te gaan!

Doelen zaVie

zaVie streeft naar:

  • goede zorg en ondersteuning voor iedereen;
  • een samenleving waarin mensen met een beperking op welk gebied dan ook krijgen wat ze nodig hebben;
  • goede samenwerking, duidelijke resultaten en wederkerigheid.

Bereiken van de doelen

zaVie bereikt haar doel door signalen om te zetten in verbeterpunten en die samen met de mensen waar het om gaat te realiseren. De stichting streeft altijd naar samenwerking maar waar nodig staat zij op om de belangen van haar achterban te verdedigen. Verbeteringen worden gerealiseerd door samen te werken met provincie, gemeenten, zorgverleners, zorgorganisaties, zorgverzekeraars, onderwijs en belangengroeperingen. zaVie gelooft in de kracht van mensen zelf en ziet het als een mooie uitdaging om ieders talenten te ondersteunen en in te zetten. Het motto is: ik wens je toe wat goed voor je is. zaVie is een onafhankelijk, betrouwbare partner voor zowel de mensen die zorg, aandacht of ondersteuning nodig hebben als de zorgaanbieders. Meer informatie over zaVie is binnenkort te vinden op de website zavie.nl.

Namens CMO STAMM van harte gefeliciteerd zaVie!!!

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X