Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Gekleurd Grijs

8 oktober 2015

Dit jaar zijn meer dan drie miljoen mensen in Nederland 65 jaar of ouder. Actieve kunstbeoefening biedt een kleurrijke vorm van vrijetijdsbesteding en verbind mensen met elkaar.

Zowel in de provincie Drenthe als in de provincie Groningen wordt dit jaar het project “Gekleurd Grijs” georganiseerd. K&C, VRIJDAG, MJD en CMO STAMM zijn hiervoor een samenwerking aangegaan.

Culturele instellingen in Drenthe en Groningen worden door het project Gekleurd Grijs aangemoedigd het kunstenaanbod voor senioren te ontwikkelen, uit te breiden en/of aan te passen. Dit betekent dat meer senioren in Noord-Nederland worden gestimuleerd kennis te maken met kunst en cultuur en deel te nemen aan culturele activiteiten als workshops, rondleidingen en muzieklessen.

De maand februari 2016 biedt Gekleurd Grijs senioren in Drenthe en Groningen workshops, voorstellingen, films, lezingen en rondleidingen. Centraal staan de kennismaking met kunst en cultuur, maar ook het samen beleven van activiteiten, het ontwikkelen van talent en plezier zijn belangrijke doelstellingen.

CMO STAMM is gevraagd een antwoord op de volgende onderzoeksvraag te formuleren:
Hoe kan het Drentse project Gekleurd Grijs worden opgeschaald tot een Noordelijk project en welke structuren voor overdracht en kennisdeling moeten worden ontwikkeld zodat er één nieuw project met een gezamenlijk gedragen identiteit en branding ontstaat?
Logo gekleurd Grijs RGB_met schaduw

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X