Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

In plaats van een eenmalige actie, zoals bijvoorbeeld een burgertop, gaan de inwoners, instellingen/organisaties en de gemeente langdurig samen optrekken bij het invullen van het beleid.

Gemeente Ooststellingwerf vormt samen met inwoners beleid Sociaal domein

11 september 2018

De gemeente Ooststellingwerf zet vol in op participatie van inwoners. Het interessante daarbij is dat de ambtenaren, het managementteam, het college en de gemeenteraad zich allemaal in het onderwerp hebben verdiept via themabijeenkomsten die wij hebben georganiseerd. Samen met inwoners is de koers bepaald en worden nu de eerste stappen gezet om het beleid gericht op het Sociaal domein vorm te geven. 

Van denken naar doen: eerste bijeenkomst groot succes

Zoals gezegd zijn de eerste stappen al gezet. En met succes! Op vrijdag 20 juli waren inwoners van de wijk Oosterwolde noordoost (Sawono) op het wijkgesprek in ‘Kantoren Tussen de Singels’ in Oosterwolde. Er werd gesproken over hoe men met elkaar samenleeft in de wijk. Wat houdt de inwoners ons bezig? Wat gaat er goed? Waar moet meer aandacht voor zijn? Ook zijn er ideeën opgehaald over hoe men gezamenlijk zaken kan verbeteren. Er waren ruim 50 inwoners! De sfeer was goed, de gesprekken persoonlijk en er zijn veel goede ideeën opgehaald. Het enthousiasme was zo groot dat er meteen concrete afspraken zijn gemaakt en acties in gang zijn gezet voor het vervolg.

Vervolgens wordt er samen met de inwoners gekeken wat er opgepakt kan worden en wat inwoners hier zelf aan kunnen bijdragen. De meningen en ideeën van inwoners zijn het uitgangspunt van de initiatieven die uiteindelijk ontstaan. De gemeente en instanties hebben hierin een faciliterende rol. Verspreid over een aantal maanden vinden deze bijeenkomsten in alle dorpen plaats. Er worden niet alleen bijeenkomsten georganiseerd. “We willen het zo laagdrempelig mogelijk houden en begrijpen dat niet iedereen tijd heeft om naar een bijeenkomst te komen. Daarom gaan we op diverse momenten met diverse instanties op verschillende plekken in de wijk staan om in gesprek te gaan met de inwoners over de verschillende thema’s,” aldus wethouder Esther Verhagen.

Waarom participatie? We bereiken meer als we achter ons bureau vandaag komen!

Gemeente Ooststellingwerf wil meer samenhang in het beleid in het sociaal domein, meer maatwerk en minder bureaucratie. Daarom werkt de gemeente aan een nieuwe visie op het Sociaal Domein. “We geloven dat we meer bereiken als we achter ons bureau vandaan komen. Als we samen met inwoners, buurten, verenigingen en organisaties in gesprek en aan de slag gaan. En vervolgens kijken wat iedereen kan bijdragen om dit ook écht te realiseren.”, aldus wethouder Esther Verhagen.

Gemeente Ooststellingwerf ziet participatie als een belangrijke ontwikkeling voor de versterking van de samenleving. Daarnaast biedt het kansen om de binding tussen inwoners en gemeente te versterken. De gemeente streeft hierbij de volgende doelen na:

  • Toename van betrokkenheid van hun inwoners bij vraagstukken in hun dorp/wijk;
  • Toename van ervaren zeggenschap en eigenaarschap;
  • Toename van het lerend vermogen van de gemeentelijke organisatie.

In gesprek met de inwoners in dorpen en wijken, zo begint het

In plaats van een eenmalige actie, zoals bijvoorbeeld een burgertop, gaan de inwoners, instellingen/organisaties en de gemeente langdurig samen optrekken bij het invullen van het beleid. Dat is een nieuwe manier van werken en voor iedereen ook best even wennen. Via een campagne met als thema ‘Samenleven’ zijn de mensen geïnformeerd. Met dit thema worden inwoners uitgenodigd om mee te denken, mee te praten en mee te doen. Zij weten het beste wat er speelt in hun wijk of dorp. De gemeente is de straat op gegaan om in gesprek te gaan. Daarnaast wordt per dorp een vragenlijstje aan alle inwoners gestuurd waarop ze aan kunnen geven wat hen bezighoudt, wat er goed gaat en waar meer aandacht voor zou moeten zijn. De initiatiefnemers zijn vier organisaties: plaatselijke belangen of bewonerscommissies, Welzijnsorganisatie Scala, het Gebiedsteam en de gemeente Ooststellingwerf.

Meer informatie

Wil je meer weten over Ooststellingwerf en hun traject? Of ben je zelf geïnteresseerd om ook binnen je eigen gemeente op deze manier met inwoners samen te werken? Neem dan contact met ons op: Saskia Duursma of Hermien Maarsingh.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X