Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Gemeenten en bedrijven moeten hun werknemers stimuleren om fit te blijven. Het gaat een stap verder dan enkel werken aan een gezonde bedrijfskantine.

Gemeenten en bedrijven moeten hun werknemers stimuleren om fit te blijven

25 januari 2023

In Drenthe wordt gewerkt aan een gezondere werkomgeving bij provincie- en gemeentehuizen en in het bedrijfsleven. Aan de hand van de vier pijlers van de Gezonde Werkvloer-aanpak licht programmamanager Dorien van de Kant (Drenthe Samen Gezond in Beweging*) de ontwikkelingen in de provincie toe. Projectleider Debby Stam van JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde toekomst) vertelt erbij welke stappen JOGG-regisseurs, die hiermee ook aan de slag willen, kunnen zetten.  

Op gebied van gezondheidspreventie hebben twaalf Drentse JOGG-gemeenten hun krachten gebundeld en werken ze nauw samen. Diverse partners hebben zich aangesloten bij het Drents werknet, zoals zorgverzekeraars, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen. Ze werken aan een gezonde toekomst voor kinderen en jongeren in de provincie. Daarnaast worden er stappen gezet om de werkomgeving gezonder te maken.

Creëer bewustwording

Dorien: “Als programmamanager in de provincie ben ik het aanspreekpunt voor alle JOGG-regisseurs in Drenthe. Ze kloppen bij mij aan met vragen en ik organiseer bijeenkomsten over thema’s die te maken hebben met gezondheidspreventie. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om JOGG-regisseurs inspiratie te bieden, maar ook kunnen we zo op informele manier bij elkaar polsen hoe het gaat en waar de JOGG-regisseurs in hun gemeente mee bezig zijn. Elk jaar vraag ik waar de JOGG-regisseurs aandacht aan willen geven. De gezonde werkomgeving kwam ter sprake in meerdere gemeenten. De JOGG-regisseurs wisten echter nog niet hoe ze dit goed konden oppakken. Daarom is er een provinciale inspiratiesessie georganiseerd in samenwerking met JOGG. We hebben de JOGG-regisseurs en Drentse bedrijven uitgenodigd. Vanuit JOGG is meegedacht over het programma en Adviseur Gezonde Omgeving Cécile Prakke was dagvoorzitter.”

Debby: “Een inspiratiesessie organiseren voor de gemeente en lokale partners is een goede stap waar adviseur Cécile Prakke en onze JOGG-ambassadeur Herre Zonderland bij kunnen helpen. Ik raad gemeentelijke organisaties en bedrijven ook aan om over diverse vitaliteitsthema’s trainingen, workshops en cursussen te organiseren waar medewerkers zich voor kunnen aanmelden. Deel feitjes en weetjes over vitaliteit via de interne communicatiekanalen, zoals het intranet. Organiseer een speciale week waarin een vitaliteitsthema centraal staat of sluit aan bij nationale evenementen, zoals de Fiets naar je Werk Dag of de Nationale Traploopweek.”

Dorien: “Een vervolg op onze eerste inspiratiesessie staat al op de planning. Met een inspiratiesessie creëer je bewustwording, maar organisaties moeten ook wel gemotiveerd zijn om aan een gezonde werkomgeving te werken. Met inspirerende voorbeelden in nieuwsbrieven proberen we ook hun enthousiasme aan te wakkeren.”

Zorg voor een gezonde omgeving

Dorien: “Onze eerste inspiratiesessie vond plaats in de gemeente Midden-Drenthe die de Ambitie Gezonder voedingsaanbod in gemeentehuizen en provinciehuizen heeft ondertekend. Bij de inspiratiesessie hebben we dit onder de aandacht gebracht. Inmiddels hebben drie Drentse gemeenten de ambitie ondertekend en ik hoop dat meer gemeenten dit gaan doen. Het ondertekenen van deze ambitie is een eerste stap naar een gezonder voedingsaanbod in de bedrijfskantines. Hiermee geven gemeenten ook het goede voorbeeld.”

Debby: “Ook wij hopen dat gemeenten en provincies de ambitie willen ondertekenen. We organiseren daarom landelijke tekenmomenten en de eerstvolgende is op maandag 23 januari. Als JOGG-regisseurs en beleidsmedewerkers hierover meer willen weten kunnen ze contact met mij opnemen. De ondertekenaars van de ambitie gaan aan de slag met het gezonder maken hun bedrijfskantine of hebben de intentie om stappen te zetten.

Neem de aanpak mee in beleid

Dorien: “Gemeenten en bedrijven moeten hun werknemers stimuleren om fit te blijven. Een goed voorbeeld is een ICT-bedrijf dat hun medewerkers via een democratisch proces de helft van de winst laat verdelen. Er zijn focusgroepen, zoals sport, duurzaamheid en goede doelen, waarin ze mogen investeren. Vanuit de focusgroep goede doelen hebben de medewerkers onder meer een fietstocht over de Alpe d’Huez georganiseerd om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding en ze hebben voor deze fietstocht met elkaar getraind. Het bedrijf heeft ook een eigen fitnessruimte, zodat medewerkers onder werktijd kunnen sporten. Ook wordt er niet vastgehouden aan een maximumaantal vrije dagen; werknemers mogen zelf beslissen wanneer ze vrij nemen en hoeveel vrije tijd ze nodig hebben. Tijdens onze inspiratiesessie heeft dit bedrijf een praatje gehouden. We laten bedrijven graag hun verhaal vertellen, dit overtuigt namelijk ook andere organisaties en ondernemers om aan de slag te gaan.”

Debby: “Het gaat een stap verder dan enkel werken aan een gezonde bedrijfskantine. Diverse gezonde leefgewoontes kunnen bij werknemers worden gestimuleerd door in te zetten op voldoende beweging, het creëren van een rookvrije werkomgeving, aandacht voor verantwoord alcoholgebruik en ruimte voor ontspanning. In een arbobeleid, HRM-beleid of P&O-beleid moet er ook aandacht zijn voor vitaliteit en gezondheid. Door de Gezonde Werkvloer-aanpak hierin op te nemen, borg je het en staat het structureel op de agenda.”

Dorien: “Werkgevers kunnen ervoor zorgen dat de werkdruk voor hun werknemers niet te hoog wordt. Het is daarnaast ook belangrijk dat er wordt gewerkt aan het creëren van een rookvrije werkomgeving en dat medewerkers die willen stoppen met roken hulp krijgen. Werknemers kunnen ook ouders of opvoeders zijn. Door een gezonde werkomgeving te ontwikkelen ervaren ze wat de waarde is van een gezonde leefstijl. Dit nemen ze mee naar huis en richting hun kinderen.”

Zorg voor monitoring

Dorien: “Weinig ziekteverzuim en verloop onder het personeel kunnen een indicatie zijn dat de aanpak succesvol is. Een manier om het effect echt te meten is via een gezondheidstest, waarbij onder meer de conditie en bloeddruk van medewerkers wordt gemeten. Sommige bedrijven bieden dit hun werknemers aan. Ik begrijp het als bedrijven dit inzetten als middel om te monitoren. Gesprekken voeren met werknemers is eveneens belangrijk om inzicht te krijgen in hoe ze hun werkomgeving ervaren.”

Debby: “Als gemeenten en bedrijven aan de slag willen met de Gezonde Werkvloer-aanpak kunnen ze eerst de Gezonde Werkvloer-scan invullen. Deze scan biedt inzicht in hoe gezond de werkomgeving al is en op welke thema’s er nog winst te behalen is. De resultaten uit de scan zijn ook bedoeld om in gesprek te komen met een HR-adviseur, HR-manager of beleidsadviseur over vitaliteit binnen de organisatie.”

Wil je ook de werkomgeving gezonder maken? Organiseer een Gezonde Werkvloersessie in jouw gemeente of regio met lokale partners. Of ondertekenen het Ambitiedocument tijdens het landelijke ondertekenmoment op maandag 23 januari 2023. Stel je vragen aan projectleider Gezond Werknet Debby Stam.

*Twaalf Drentse gemeenten, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de provincie Drenthe hebben samen het meerjarenbeleidsprogramma ‘Drenthe, Samen Gezond in Beweging’ opgesteld. Daarin beschrijven ze hoe ze in Drenthe de komende jaren vitaal en gezond blijven.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X