Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De ontmoeting tussen wetenschap en praktijk was een belangrijk doel.

De gevolgen van bevolkingsdaling koninklijk besproken

6 juli 2017

Donderdag 15 juni 2017 was er in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam een symposium Depopulation: analyses and perspectives over de gevolgen van bevolkingsdaling. De regio’s die veel met krimp te maken hebben, Groningen, Twente, Zeeland en Limburg waren vertegenwoordigd. Ook CMO STAMM was aanwezig bij deze bijzondere bijeenkomst als één van de vertegenwoordigers van de krimpregio Groningen.

Na de ontvangst door de gastvrouwen H.M. Koningin Máxima en H.K.H. Prinses Beatrix (Z.M. Koning Willem Alexander schoof later aan) was er een plenaire lezing van de heer Mark Shucksmith, directeur van het Newcastle Institute for Social Renewal, over de gevolgen van bevolkingsdaling. Tijdens het symposium was er niet alleen lezing, er is ook veel kennis uitgewisseld tussen de deelnemers. De ontmoeting tussen wetenschap en praktijk was een belangrijk doel.

Kansen

Er liggen kansen als we een integrale aanpak nastreven van stad en regio en als we dit meer zien als één gebied, was de strekking van de lezing van Shucksmith. Daarbij is het van belang om te erkennen dat iedere plaats zijn eigen context kent en dat de aanpak of het oplossen van problemen ook vraagt om maatwerk. Er is veel ruimte voor sociale innovaties waarvoor de overheid ruimte kan bieden in wet- en regelgeving.

Professor dr. Joost Dessein van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling in Gent, gaf aan dat de focus moet liggen op ontwikkeling van en kansen in de toekomst. Er is veel kracht bij bewoners, hun initiatieven kunnen echter nog beter in beeld gebracht worden. Veel regio’s zijn zich opnieuw aan het uitvinden.

Er zijn ook andere manieren om, om te gaan met de huidige ontwikkelingen. Dhr. Radboud Engbersen (platform 31) noemde het “slopening” als voorbeeld. Het vieren van het slopen van gebouwen en wijken als ritueel. Hij zag kansen in het kleiner groeien.

Onder de deelnemers en in de krimpregio’s wordt veel solidariteit ervaren op het thema bevolkingsdaling. Een inspirerende bijeenkomst waar we mooie inzichten kregen.

Lees ook het artikel van de Rijksoverheid over dit symposium.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X