Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

we hebben een leuk idee, maar hoe zit het met regels, hoe zit het met geld, waar moeten we beginnen?

Van goed idee naar resultaat

1 juni 2017

Heb je een idee voor een speeltuin, een moestuin, een ontmoetingsplek, een kringloopwinkel, een eetclub voor ouderen, een inloophuis, een uitdeelpunt of zelfs een zorg- of dorpscoöperatie? De weg van goed idee naar realisatie kan nog een aardige kluif zijn. Bij CMO STAMM weten we gelukkig hoe de weg van idee naar resultaat loopt.

Adviseurs van CMO STAMM horen overal dezelfde verhalen: “We hebben een leuk idee, maar hoe zit het met regels, hoe zit het met geld, waar moeten we beginnen?” Iedereen is druk bezig zelf het wiel uit te vinden. Bewoners weten niet dat elders vaak al vergelijkbare avonturen waren aangegaan, soms in een naburig dorp nog geen 10 kilometer verderop. “Goh, doen ze dat daar ook?” Om die reden zijn www.IdeeenbankGroningen.nl en www.BurgerkrachtInDrenthe.nl opgezet.

Initiatief blijft bij inwoners

Wij geloven dat inwoners een heleboel zelf weten en zelf kunnen, samen met hun netwerk. Soms ontbreken er echter schakels in dat netwerk. Jammer als een idee daardoor niet tot uitvoering komt! CMO STAMM ondersteunt inwoners dáár waar ze vragen hebben. We nemen het traject niet over, maar versnellen het proces doordat we weten wat er mogelijk is en waar dat mogelijk is. Met onze kennis, ervaring en het netwerk van onder andere gemeenten, maatschappelijke organisaties en andere initiatieven van bewoners, denken en werken we mee in de lopende ontwikkelingen. Daarna trekken we ons weer terug en laten het initiatief daar waar het hoort en waar het begon: bij de inwoners.

Wat kan CMO STAMM doen?

We draaien tijdelijk mee en adviseren, zodat het initiatief gaat ‘staan als een huis’ en zelfstandig de komende jaren fantastisch draait. Of het gaat over kleine vragen of complexe vraagstukken. Onze adviseurs hebben specifieke kennis:

  • We geven advies over de stappen die je kan zetten;
  • We geven advies over de projectorganisatie;
  • We geven informatie bv. over hoe anderen bij het idee te betrekken, wie wat kan doen, bij wie moet je zijn voor een vergunning, gelden er bijzondere regels? Wie is contactpersoon/ dorpencoördinator van de gemeente? We denken mee.
  • We zijn intermediair in een overleg met bv. gemeente en andere partners;
  • We adviseren over een juiste organisatievorm (Coöperatie, Stichting, vereniging);
  • We geven advies bij het opstellen van een duurzame begroting;
  • We hebben kennis over de zoektocht naar een mooi verdienmodel;
  • We adviseren en helpen bij het aanvragen van subsidies.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X