Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Concrete kansen die de zorg in de keten rond ouderen verbeteren.

Groninger Ouderenzorg: Doetafels zijn van start!

29 maart 2019

Op 22 november 2018 was het provinciehuis van Groningen het mooie decor van de Werkconferentie van de Zorgmonitor Groningen met het thema ‘Groninger ouderenzorg; kracht in de keten!’, georganiseerd door Sociaal Planbureau Groningen en GGD Groningen. Een geslaagde conferentie met ruim honderd deelnemers, inspirerende sprekers en zes werksessies. Maar liefst 48 mensen hebben zich aangemeld om samen aan de slag te gaan met de uitkomsten van de werksessies. In Doetafels, georganiseerd door CMO STAMM, geven zij een mooi vervolg aan de vastgestelde prioriteiten!

4 Doetafels van start

Tijdens de Werkconferentie ‘Groningen Ouderenzorg: Kracht in de keten’ deden de deelnemers mee aan zes verschillende werksessies. De deelnemers benoemden tijdens deze sessies concrete kansen die de zorg in de keten rond ouderen verbeteren. 48 deelnemers meldden zich aan om met de concrete acties aan de slag te gaan. Inmiddels zijn er al vier Doetafels georganiseerd. De Doetafels gaan aan de slag met de volgende thema’s en bijbehorende prioriteiten:

Soepel uit het ziekenhuis

 • Bewustwording versterken bij inwoners: Informeren over mogelijkheden en adressen waar ze heen kunnen;
 • Wijzen op eigen verantwoordelijkheden en eigen regie en gedrag;
 • Duidelijke regie totale keten is nodig: Wie is de contactpersoon en stuurt de zorg voor de oudere aan?

Langer vitaal en positief gezond

 • Elkaar in de gaten houden: Woonhofjes of meer-generatie-woonwijken creëren.
 • Technologische ontwikkelingen en domotica toepassen.
 • Link zorg en welzijn: Financiële schotten weghalen.

Reguliere zorg en nieuwe initiatieven hand in hand

 • Gezamenlijk proces van reguliere zorg en nieuwe initiatieven op basis van durf en een open houding, waarin een gezamenlijke visie wordt ontwikkeld, samen wordt gepuzzeld over nieuwe oplossingen en alle deskundigheid wordt benut (dus zeker ook die van de dorps-/wijkbewoners en ook die van de gemeente);
 • Reguliere zorg staat werkelijk open voor nieuwe initiatieven.

Samenhang in zorg en ondersteuning (kwetsbare) ouderen

 • Dubbelingen uit de keten: Eén contactpersoon in avonden (voor ouderen en mantelzorgers), nachten, weekenden: Duidelijke informatie over wie te bellen;
 • Proactieve inzet: Ken de wijk en ga samenwerken met elkaar;
 • Regiefunctie/casemanager (iemand die vertrouwd is en het netwerk en aanbod van wonen, zorg en welzijn heel goed kent) voor oudere en mantelzorger. Maar ook een partij die de regie voert boven alle partijen rond zorg en begeleiding voor ouderen en mantelzorgers;
 • Hulpverleners kennen iedereen in hun eigen wijk, of kennen de ‘sleutelfiguren’, zodat ook mensen die zelf geen contact zoeken in beeld komen;
 • Duidelijk communiceren, persoonlijke benadering, goed luisteren. Dit betekent ook dat je  zorgvragers altijd betrekt bij het vinden van oplossingen;
 • Eén landelijk zorgnummer: Onafhankelijke zorgcoördinatie. Om acute zorg (112) te ontlasten.

Meer informatie

>> Terugblik Werkconferentie van de Zorgmonitor Groningen met het thema ‘Groninger ouderenzorg; kracht in de keten!’

>> Het volledige onderzoek naar de Groninger ouderenzorg

>> Het volledige onderzoek naar de Drentse ouderenzorg

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X