Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Groningers voelen zich over het algemeen weinig vertegenwoordigd door de politiek.

Gronings onderzoek naar tweedeling in de samenleving

22 december 2016

Landelijk dreigt een tweedeling in de Nederlandse samenleving: hoger- en lageropgeleiden denken heel verschillend over politieke kwesties als migratie en de EU (SCP, 2014). Zien we deze verschillen ook in Groningen? Wat verwachten Groningers van hun (politieke) leiders? En zijn er regionale verschillen?

Uit zeer recent onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen blijkt dat ook in Groningen een tweedeling in de samenleving dreigt. In november 2016 hebben 2.900 leden van het Groninger Panel hun opvattingen gedeeld over onderwerpen als migratie, de EU en (politiek) vertrouwen.

Hoog- en laagopgeleiden verschillen in opvattingen

Uit dit onderzoek blijkt dat de opvattingen over migratie, de EU en (politiek) vertrouwen sterk verschillen tussen hoog- en laagopgeleide Groningers. Dit komt overeen met het landelijk beeld. De Nederlandse bevolking is echter niet verdeeld in twee gescheiden kampen. De meeste mensen nemen een gematigde positie in tussen deze uitersten (SCP 2014).
Verder blijkt uit het onderzoek dat Groningers zich over het algemeen weinig vertegenwoordigd voelen door de politiek. De onvrede over de gevestigde politiek is sterker onder laagopgeleiden en inwoners in de krimpgebieden. Dergelijke onvrede kan aanleiding zijn om te verlangen naar sterke(re) leiders. Volgens ruim een kwart van de Groninger panelleden zou het goed zijn als het bestuur van het land wordt overgelaten aan enkele krachtige leiders. Onder Groningers leeft vooral de behoefte aan een leider die de samenleving verbindt en de belangen van alle Nederlanders behartigt. Groningers willen politici die echt te vertrouwen zijn.

Verschillen tussen krimp- en niet-krimpregio’s

In Groningen zijn daarnaast ook verschillen zichtbaar tussen de Groningse krimp en niet-krimpregio’s. Zo lijkt onder inwoners buiten de krimpregio’s meer steun voor de multiculturele samenleving en lijken zij vaker pro-Europa in vergelijking met inwoners binnen de krimpregio’s. Opvallend is ook het verschil in sociaal en politiek vertrouwen. In krimpregio’s ligt het vertrouwen in de medemens en politiek lager dan daarbuiten. Deze verschillen zijn niet te verklaren door verschillen in opleiding.

Hoe verder?

In de komende tijd zal het Sociaal Planbureau Groningen, onderdeel van CMO STAMM, nadere analyses doen op de uitkomsten van dit onderzoek. In 2017 pakt het Sociaal Planbureau Groningen de uitdaging op om gezamenlijk met bewoners en professionals op zoek te gaan naar de verklaringen voor de regionale verschillen binnen Groningen. Wilt u hierin mee denken, neem dan contact op met Femke de Haan.

Publicatie

De uitkomsten van dit onderzoek zijn gepresenteerd tijdens met MLAB ‘Tweedeling in de samenleving en leiderschap’  op 9 december 2016.

Een beknopt feitenblad van de resultaten vindt u hier. Het volledige onderzoek leest u hier.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X