Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Het Drentse naoberschap leeft nog steeds. Een prima voedingsbodem voor burgerkracht.

Hoe leefbaar is het Drentse platteland?

14 april 2015

Inwoners van Drenthe zijn zeer tevreden over hun woonplaats. Toch zijn er zorgen: de bereikbaarheid van voorzieningen kan onder invloed van demografische ontwikkelingen onder druk komen te staan en de werkloosheid is bovengemiddeld hoog. Dat blijkt uit het eerste rapport Leefbaarheid Drenthe.

Het rapport, dat iedere twee jaar verschijnt, laat zien welke vraagstukken op het gebied van leefbaarheid in Drenthe spelen en waar dit het geval is. Gedeputeerde staten geven hiermee gehoor aan de vraag van de Noordelijke Rekenkamer om de leefbaarheid op het platteland beter te duiden en de regionale verschillen per thema inzichtelijk te maken, om zo gericht in te kunnen zetten op het versterken van de leefbaarheid. De monitor geeft informatie over allerlei aspecten die de leefbaarheid beïnvloeden, van gezondheid tot de bereikbaarheid van voorzieningen.

Nuttig instrument

De provincie Drenthe wil een bijdrage leveren om de leefbaarheid in Drenthe verder te versterken. Verantwoordelijk gedeputeerde Rein Munniksma benadrukt dat hierbij in de eerste plaats de inwoners en de Drentse gemeenten aan zet zijn.

“Wij willen goed kunnen bepalen waar interventies nodig zijn om de leefbaarheid van het platteland te versterken. Leiden onze acties tot verbetering of moeten we er juist meer energie in steken? Daar kan deze monitor ons nu en in de komende jaren bij helpen.”

Vergrijzing en ontgroening

Het rapport laat zien dat de leefbaarheid in Drenthe op sommige punten onder druk komt te staan, bijvoorbeeld als het gaat om bereikbaarheid van voorzieningen. Het aantal 65-plussers neemt de komende 30 jaar toe met meer dan 45.000 personen. Daarmee zal de vraag naar zorg en voorzieningen in de buurt toenemen. Hoe zorgen we ervoor dat ouderen in dunbevolkte delen van Drenthe die voorzieningen in hun buurt hebben en houden? Ook het aantal kinderen neemt af, waardoor er minder scholen nodig zijn. Hoe zorg je voor een goede spreiding van scholen?

Positief over leefomgeving

Drenten zijn positief over hun leefomgeving: In Drenthe hebben inwoners minder last van rommel in de openbare ruimte, van geluid en van stank, stof en vuil dan gemiddeld in Nederland. Ook is het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt lager dan in Nederland (3% tegen 8% in 2012).

Sociaal-economische problematiek

De provincie zet met name in op Zuidoost-Drenthe. Uit het rapport blijkt dat hier de leefbaarheid het meest onder druk staat. Veel mensen zijn er werkloos, hebben lage inkomens en lage opleidingen. Lage inkomens gaan vaak samen met andere problemen zoals werkloosheid en gezondheid. Dit kan nadelig zijn voor de vitaliteit van het gebied.

Burencontact

Drenten hebben vaker contact met hun buren dan de gemiddelde Nederlander, maar het is de afgelopen jaren wel minder geworden. In de periode 2006-2012 is dit aandeel afgenomen van 64% naar 54%.

Munniksma is blij te constateren dat de Drenten de leefbaarheid van de eigen woonbuurt een ruime voldoende geven en dat ze zich er verantwoordelijk voor voelen: “Het Drentse naoberschap leeft nog steeds. Een prima voedingsbodem voor burgerkracht.”

De monitor is in opdracht van de provincie ontwikkeld door CMO STAMM en is te downloaden of online te bekijken.

Wilt u een gedrukte versie van de publicatie ontvangen, stuur dan een email naar info@cmostamm.nl met verzoek toezending van de publicatie, onder vermelding van uw naam en postadres.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X