Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Welke initiatieven hebben nou het meeste impact op de leefbaarheid in een gebied?

Hoe vitaal is het Drentse platteland?    

3 mei 2017

De opkomst van bewonersinitiatieven is een duurzame beweging die ondersteuning vraagt van overheden. Maar hoe is deze steun geregeld bij de gemeenten? Waar je voor 2016 ook bij de provincie kon aankloppen voor financiering van initiatieven die het platteland versterken, kun je in Drenthe tegenwoordig alleen nog terecht bij de gemeenten. Afgelopen maanden inventariseerde CMO STAMM alle initiatieven die vanuit de ‘Vitaal Platteland’-regeling in Drenthe een bijdrage kregen via hun gemeente.

De ‘Vitaal Platteland’-regeling is een regeling voor het ondersteunen van dorpsinitiatieven. Kennisplatform Burgerkracht in Drenthe, bestaande uit landschapsbeheer Drenthe, BOKD en CMO STAMM, bracht eind maart dorpscontactambtenaren, wijkmanagers en andere ambtenaren van alle twaalf gemeenten van Drenthe én de provincie Drenthe bij elkaar.

Van eenmalige activiteit tot grootschalig project

Uit de inventarisatie blijkt dat elke gemeente zijn eigen draai aan de regeling geeft. Deze verschillen leveren uiteenlopende projecten en activiteiten op in de provincie. Zo blijkt de ene gemeente voornamelijk middelen aan éénmalige activiteiten toe te kennen, terwijl een andere gemeente juist geld uitkeert aan grootschalige, langdurige dorpsprojecten. Van een paardenshow in Peize tot het realiseren van een multifunctioneel speelveld voor kinderen in Zuidwolde, vele verschillende initiatieven en projecten zijn mogelijk. En waar de ene gemeente gemiddeld meer dan 10.000 euro overheeft voor initiatieven, subsidiëren andere gemeenten gemiddeld minder dan 1.000 euro per initiatief.

Impact op de leefbaarheid

Tijdens de bijeenkomst spraken de deelnemers met elkaar over de inzichten die de verschillende initiatieven opleverden. Want de vraag blijft: welke initiatieven hebben nou het meeste impact op de leefbaarheid in een gebied? In de gesprekken kwam vooral naar voren dat het niet zozeer uitmaakt of een project eenmalig of van lange duur is. Hoewel de kans dat er sprake is van impact op de leefbaarheid groter is bij langdurige projecten, kan juist een kleine speldenprik ook de leefbaarheid van een dorp aanzienlijk vergroten. Het feit dat er iets in het gebied gebeurt is vaak al heel goed.

Belangrijke conclusie is dus dat het niet zo veel uitmaakt welke projecten je als gemeente ondersteunt, als je maar iets doet. Alle initiatieven en projecten laten zien dat het platteland van Drenthe bruist. Benieuwd naar initiatieven die vanuit de ‘Vitaal Platteland’-regeling zijn gefinancierd? Kijk dan eens op Burgerkracht in Drenthe.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X