Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De huiskamerbijeenkomsten van Gasselternijveen gaan nu niet meer door en de dorpscoöperatie heeft alternatieven voor deze gezelligheid ontwikkeld.

Huis-aan-huisdienstverlening dorpscoöperatie de Brug als reactie op corona

6 april 2020

Dorpscoöperatie de Brug in Gasselternijveen biedt de inwoners van Gasselternijveen service in tijden van crisis. Zo ook tijdens de coronacrisis. Deze dienstverlening varieert van het huis-aan-huisbezorgen van medicijnen en het helpen bij het bezorgen van boodschappen van de Dagwinkel, tot het opstellen van telefoonlijsten, zodat minimaal eenmaal per week ouderen gebeld kunnen worden door vrijwilligers. 

Dienstenaanbod per brief huis aan huis bezorgd

Het aanbod van de diensten is in een brief uiteengezet en huis aan huis bezorgd. Hierin wordt benadrukt dat de dorpscoöperatie graag de handen uit de mouwen steekt voor dorpsgenoten die deze hulp nodig hebben. Tegelijkertijd vraagt de Brug met klem om vooral ook zelf te blijven doen wat bewoners ook echt nog zelf kunnen doen. Naast de bovengenoemde diensten kunnen bewoners ook tijdens de coronacrisis tijdelijk gebruik maken van de maaltijddienst; de maaltijden worden dan door de bus van de dorpscoöperatie huis aan huis bezorgd tegen schappelijke prijzen. Ook wordt het dorpsloket extra onder de aandacht gebracht, om de verbinding met elkaar te houden en eventueel vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Gemeente steunt initiatief

De gemeente ondersteunt het initiatief van harte. “De burgemeester belde de coördinator van onze Huiskamer om een complimentje te geven voor wat we doen voor ons dorp. En we hebben ook een e-mail van de gemeente ontvangen met daarin een bankbetuiging”, vertelt Piet Wolters, voorzitter van de Brug. “Maar zo uniek vind ik het niet hoor. We doen het omdat we het belangrijk vinden”. En dat ze het sociaal contact belangrijk vinden, blijkt wel uit de actie van 1 april (geen grap!): “We brengen al onze Huiskamerbezoekers, bestaande uit zo’n 30 personen, een kleine attentie om ze een hart onder de riem te steken. Zeker nu de huiskamerbijeenkomsten niet kunnen plaatsvinden”.

Ervaringen van de gebruikers

“Tot nu toe hebben vooral de ouderen uit het dorp gebruik gemaakt van het dienstenaanbod van de dorpscoöperatie”, aldus Wolters. “Wij maken elke week een bellijst. Een groep van 15 vrijwilligers belt deze mensen elke week op. Dat wordt extra gewaardeerd, juist in deze tijd”. De overige diensten worden nog niet veel afgenomen. “Af en toe bezorgen we medicijnen, die normaal afgehaald moeten worden. De dorpswinkel verwacht nog wel toenemende druk, dus wellicht gaan we binnenkort ook voor hen bezorgen”.

Meer informatie

Heb je vragen over dit initiatief en gelijksoortige ideeën en tips, bijvoorbeeld over andere middelen om contact met elkaar te houden en iets voor elkaar te kunnen betekenen, neem dan contact op met Netwerk Zorginitiatieven Drenthe, via f.bolding@cmostamm.nl Meer informatie en andere creatieve vormen van dienstverlening en innovatieve vormen van sociaal contact, vind je op onze website www.cmostamm.nl.

CMO STAMM en jij!

Wat is jouw reactie op het coronavirus? CMO STAMM verricht onderzoek en adviseert op onafhankelijke wijze rondom maatschappelijke en sociale vraagstukken. Het mag duidelijk zijn dat het coronavirus allerlei vraagstukken van die aard opwerpt en we zien overal vindingrijke initiatieven ontstaan. We verzamelen ze, bundelen ideeën en best practices hierover en ontwikkelen oplossingen en aanpakken, samen met jou!

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X