Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Het uiteindelijk doel is dat de inwoners vroegtijdig worden geholpen.

Implementatie Wgs vroegsignalering van schulden in Groningen en Drenthe

23 december 2020

Wat is de stand van zaken van de implementatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in Groningen en Drenthe? En welke kennisbehoefte ligt er bij gemeenten op dit thema? In de rapportage ‘Vroegsignalering van schulden’ presenteren we de resultaten van het onderzoek naar hoe ver alle Groninger en Drentse gemeenten zijn met de implementatie Wgs vroegsignalering van schulden.

Dit onderzoek hebben we de afgelopen weken via een belronde naar alle Groninger en Drentse gemeenten verricht. Omdat vroegsignalering een van de thema’s is van de actie-agenda van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging van Drentse Gemeenten, Vereniging van Groninger Gemeenten en daarnaast ook een belangrijk thema vormt voor de Alliantie van Kracht (AVK), hebben we dit met hen afgestemd. Ook is dit onderzoek aangekondigd bij het landelijke projectbureau vroegsignalering. Ook zij zijn benieuwd wat de stand van zaken van de implementatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is en welke kennisbehoefte er bij gemeenten ligt op dit thema. Dit onderzoek betreft een momentopname: namelijk november/december 2020.

Hoe nu verder?

Begin januari 2021 vinden er vervolggesprekken plaats tussen de VNG, VDG, VGG, landelijke partner vroeggsignalering shv en CMO STAMM om te onderzoeken hoe we elkaar goed kunnen versterken ten gunste van de Drentse en Groninger gemeenten, met het uiteindelijk doel dat de inwoners vroegtijdig worden geholpen. De uitkomsten van deze gesprekken koppelen we graag aan jullie terug.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X