Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Een website voor hulpverleners en professionals die zich bezig houden met armoede en schulden.

In aanbouw: kennisplatform Armoede Drenthe

9 april 2021

De vraag naar kennis over armoede en schuldenproblematiek neemt toe. Armoede is één van de maatschappelijke vraagstukken die op de agenda van de Provincie Drenthe een prominente plek heeft. De meeste Drentse gemeenten kennen stevige ambities op dit thema en armoede komt voor in alle Drentse gemeenten. De provincie Drenthe heeft CMO STAMM gevraagd een digitaal platform te bouwen om regionaal kennis te delen, van elkaar te leren, aandacht te vragen voor actuele thema’s en inzicht te geven in opgaven en innovatieve oplossingen. De website armoededrenthe.nl is in aanbouw.

Om de website een goede invulling te geven, werd 31 maart een brainstorm georganiseerd met alle stakeholders die mogelijk een bijdrage kunnen leveren. Tijdens de brainstorm werd via een Woordweb aangegeven wat belangrijk gevonden wordt en werd in verdiepende sessies nog meer inhoud opgehaald. Hieruit blijkt dat de partners van de website vooral feiten en cijfers, ervaringsverhalen en trainingsaanbod belangrijk vinden.

Lancering website

Dinsdag 29 juni, van 15:30 uur tot 17:00 uur, lanceren we samen met provincie Drenthe de website! Met een opening door Hans Kuipers (gedeputeerde provincie Drenthe), een boeiend verhaal van Tamara Madern  (Lector Schuldpreventie en Vroegsignalering) en lokale inspiratie belooft het een interessante middag te worden!

Het kennisplatform www.armoededrenthe.nl is vanaf dan beschikbaar voor iedereen die zich bezig houdt met het voorkomen en terugdringen van armoede en schulden. Bij het platform zijn grote en kleine (maatschappelijke) organisaties aangesloten, waaronder de Drentse gemeenten, provincie Drenthe, welzijn- en zorgorganisaties, woningcorporaties, kredietbanken, bedrijfsleven, vrijwilligersorganisaties, ervaringsdeskundigen, CMO STAMM en Trendbureau Drenthe.

Aanmelden

Mis dit niet en meld je aan:      ✔ Ik ben er bij!

Na je aanmelding ontvang je een link waarmee je de lancering online kunt bijwonen!

Deel dit bericht.

Meer informatie.

  • Erik Meij
  • e.meij@cmostamm.nl
  • 06 13 58 14 71

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X