Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Te vaak wordt de nadruk gelegd op wat er misgaat, terwijl er ook veel dingen goed gaan. Tijdens deze middag stonden we daarbij stil.

Inspiratiefestival ‘Schoolverzuim: voorkomen is beter dan genezen’ – Samen maken we de beweging groter

14 februari 2024

Hoe voorkom je schooluitval? Bij deze vraag stonden we stil tijdens het Inspiratiefestival ‘Schoolverzuim: voorkomen is beter dan genezen’ op 1 februari 2024. Het kennis- en leeratelier van C4Youth, waar CMO STAMM als projectleider nauw bij betrokken is, organiseerde het festival.

In de Rietschans in Haren kwamen ruim 140 deelnemers samen met één gemeenschappelijk doel voor ogen: het vergroten van de beweging naar schoolaanwezigheid. Na een hartelijk welkomstwoord van Manouska Molema, wethouder en voorzitter stuurgroep C4Youth, luisterden we naar het Spoken Word van Juno van den Hul over een jongere die vastloopt binnen het onderwijs. Vervolgens keken we naar een film die de impact van schoolverzuim op het leven van ouders en jongeren belichtte. Hierop volgde een gesprek met de ouders.

Hermien Maarsingh, adviseur bij CMO STAMM en projectleider van C4Youth, presenteerde de bevindingen uit het participatief actieonderzoek, waarbij factoren als oprechte aandacht en eigenaarschap voor de leerling en ouders, de vertrouwensband tussen leerling en professional, maatwerk, aandacht voor levensvaardigheden in de klas, en een soepele overgang van primair naar voortgezet onderwijs werden belicht. En aandacht werd gevraagd voor het feit dat er weinig oplossingen aan de voorkant van het vraagstuk worden bedacht, namelijk op het moment dat het probleem er nog niet is, of nog niet groot is.

Daarna deelden Jiska van der Mooren, Anne-Wil Grave en Annemarie Boersma van de Erasmusschool Groningen hun visie en oplossingen. De Erasmusschool werkt heel nauw samen met jongeren en ouders en zij bieden maatwerk.

De dag werd afgesloten met inspirerende gesprekken aan zeven verschillende ervaringstafels, waar lokale scholen en initiatieven de succesfactoren van hun aanpak deelden en daarover het gesprek voerden.

Waardering staat centraal

De organisatie koos bewust voor de naam ‘inspiratiefestival’. Schoolverzuim is een complex probleem dat al geruime tijd bestaat. Manouska Molema benadrukte in haar welkomstwoord haar waardering voor alle professionals jeugdhulpverleners. Te vaak wordt de nadruk gelegd op wat er misgaat, terwijl er ook veel dingen goed gaan. Tijdens deze middag stonden we daarbij stil.

Aftermovie

Het Inspiratiefestival ook nog kort meebeleven? Bekijk dan hieronder de aftermovie!

Kennis- en leeratelier C4Youth

CMO STAMM hecht grote waarde aan de inbreng van de doelgroep. In dit geval jongeren en ouders. In het kennis- en leeratelier van C4Youth maken we gebruik van participatief actieonderzoek in de provincie Groningen. In samenspraak met jongeren, ouders, docenten, jeugdhulpverleners, beleidsmedewerkers en wetenschappers onderzoeken we het complexe probleem van schoolverzuim. Samen werken we aan oplossingsrichtingen die we vervolgens in de praktijk testen en evalueren, met als doel: het vergroten van de beweging naar schoolaanwezigheid. Meer weten? Neem dan contact op met Hermien Maarsingh.

Spoken word

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X