Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De top moet vanzelfsprekend zijn voor mensen zonder alle zeven vinkjes.

Inspirerend CMO STAMM Lab; over grenzen heen!

8 februari 2019

Bij veel mensen is het vertrouwen in politiek en bestuur aan erosie onderhevig. Zij voelen zich niet gehoord en gezien. Polarisatie dreigt. Wat betekent dit voor onze democratie? Durven we als Noordelijke bestuurders en professionals uit onze eigen bubbel te stappen? En zijn wij in staat om het ‘echte gesprek’ met werkelijk iedereen in de samenleving te voeren? Kunnen we de ervaringen van de ander dan ook echt verwelkomen?

Donderdagmiddag 13 december 2018 beschouwden Joris Luyendijk en Jitske Kramer deze ontwikkelingen vanuit antropologisch perspectief. Zij gingen voorbij aan de bekende verklaringen voor het groeiende populisme, hielden ons een spiegel voor en prikkelden ons om stevig na te denken. We geven je graag een korte weergave!

De ‘zeven vinkjes’-theorie

Gastspreker Joris Luyendijk (antropoloog en journalist) nam ons mee in zijn ‘zeven vinkjes’-theorie. Deze zeven vinkjes staan vaak garant voor positie en macht, terwijl dat niet zo zou moeten zijn. Waarom? Slechts 3% van de Nederlanders voldoet aan alle zeven vinkjes: Man; Hetero, Blank, Opgegroeid in de Randstad, Spreekt Algemeen Beschaafd Nederlands, Heeft hoogopgeleide ouders, Zelf hoog opgeleid. Deze 3% heeft de macht in handen en spreekt over de rest van de bevolking alsof het de ‘minderheid’ is. De ‘minderheid’ is op haar beurt gewend om haar mond te houden, waardoor machtsverhoudingen blijven zoals ze nu zijn.

Hoewel de samenleving zich voordoet alsof ze het principe ‘gelijke kansen en gelijke rechten’ hanteert, blijkt dit in de praktijk niet zo te zijn. Joris pleit dan ook voor meer inclusiviteit. De top van onze samenleving moet zich bewust worden van hun eigen privileges en de 97% van de bevolking helpen; tegelijkertijd moet de 97% durven om voor zichzelf op te komen.

Inclusie, macht en verschil

Jitske Kramer (corporate antropoloog) sprak op haar beurt over inclusie, macht en verschil, vanuit inzichten uit de Deep Democracy. Ze stond stil bij de vraag Hoe creëren we sterke tribes? en gaf als antwoord dat twee basisprocessen belangrijk zijn hiervoor, namelijk interactie en besluitvorming. Door interactie geven we betekenis aan dingen om ons heen en bepalen we wat waardevol is in een groep. Daarnaast geldt dat wie beslissingen neemt meer macht krijgt. Mensen die geen beslissingen mogen nemen voelen zich vaak niet gehoord en gaan zich daardoor verzetten. “Daarom moeten we elkaar de ruimte geven om naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan”, aldus Jitske. Ze pleit dan ook voor inclusie, wat betekent dat iedereen mee mag doen in de samenleving en niet alleen maar uitgenodigd moet worden om aanwezig te zijn.

>> Bekijk de PowerPointpresentatie van Jitske Kramer

Inspiratie en inzichten

Na afloop spraken aanwezigen nog lange tijd na over de boeiende verhalen van Joris en Jitske onder het genot van allerlei drankjes en zelfgemaakte hapjes. Al met al kijken we terug op een geslaagd CMO STAMM lab met volop inspiratie en inzichten om mee aan de slag te gaan in 2019!

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X