Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Zet niet alleen in op korte-termijnacties, maar pak het probleem structureel aan door ook te kijken naar acties op lange termijn.

Interactieve vervolgbijeenkomst energiearmoede provincie Groningen

21 december 2022

Op donderdag 15 december jl. vond de vierde bijeenkomst energiearmoede plaats voor ambtenaren energietransitie en sociaal domein van de Groningse gemeenten. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de provincie Groningen, CMO STAMM en Sociaal Planbureau Groningen. Het was een interactieve bijeenkomst waar kennisuitwisseling centraal stond.

Duiding van cijfers

Tijdens de bijeenkomst deelde Sociaal Planbureau Groningen de nieuwste cijfers en ontwikkelingen. Hieruit blijkt dat er een stijging is in het aandeel Groningers dat moeite ervaart met het betalen van de energierekening en het treffen van energiebesparende maatregelen. Om gemeenten handvatten te bieden bij deze uitdagingen, presenteerde CMO STAMM een afwegingsmodel voor een effectieve aanpak van energiearmoede. Met het advies om niet alleen in te zetten op korte-termijnacties, maar het probleem structureel aan te pakken door ook te kijken naar acties op lange termijn.

Ondersteuning door provincie Groningen

Maya Janssen, projectleider energietransitie bij de provincie Groningen, gaf informatie over de ondersteuning die de provincie kan bieden. De provincie wil gemeenten graag ondersteunen bij deze problematiek. Welke ondersteuning dit is, bepaalt de provincie samen met de gemeenten op basis wat nodig is. Zo blijft de provincie graag dit soort bijeenkomsten faciliteren en wil het bijdragen aan communicatiecampagnes die zich richten op bewustwording.

Energiearmoede beperken

Daarnaast deelde Bert Horst, Kwartiermaker Fonds Energie Transitie van de gemeente Groningen, zijn aanpak. Met de oprichting van het Fonds Energie Transitie en het opzetten van de Exploitatiemaatschappij Duurzame Energie willen ze energiearmoede beperken. Daarbij werken ze aan een lange-termijn-aanpak, waarin de vraag centraal staat: hoe zorgen we ervoor dat iedere inwoner in onze gemeente mee kan doen met de energietransitie, ook de mensen die het niet op eigen kracht kunnen?

Kennisuitwisseling

Na deze presentaties was er ruimte voor onderlinge kennisuitwisseling. Er werd gesproken over het vinden van de doelgroep, het inrichten van de interne organisatie, koppelkansen met andere projecten, de juridische kaders, en meer. Wat opviel is de bevlogenheid van de verschillende deelnemers. Iedereen voelt de urgentie om iets aan het probleem te doen. Tegelijkertijd was men het erover eens dat de achterliggende problematiek niet nieuw is. Hoewel energiearmoede nu hoog op de agenda staat vanwege de enorme prijsstijgingen, moet er ook aandacht zijn voor het diepere probleem van armoede in onze samenleving.

In 2023 zullen de bijeenkomsten een vervolg kennen, waarin onderlinge kennisuitwisseling centraal blijft staan.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X