Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Inventarisatie leegstand en herbestemming

2 maart 2015

De stuurgroep Onderwijs en Krimp Drenthe heeft, mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, aan CMO STAMM gevraagd om de problematiek van leegstand en vrijkomende schoolgebouwen in Drenthe nader in kaart te brengen. Doelstelling van deze opdracht is een helder beeld te geven van de omvang van het vraagstuk en bij te dragen aan het delen van oplossingsrichtingen.

De inventarisatie is op dit moment in volle gang. Het is de bedoeling om vóór de zomervakantie een beknopte rapportage op te leveren die een beeld geeft van de huidige leegstand in Drenthe en de verwachte leegstand voor de nabije toekomst. Het is de bedoeling dat de rapportage ook een aantal geslaagde voorbeelden geeft van herbestemming of hergebruik in Drenthe en daarbuiten. In het tweede kwartaal van 2015 organiseert CMO STAMM in samenwerking met de stuurgroep een bijeenkomst voor gemeenten en schoolbestuurders om met elkaar over het thema in gesprek te gaan.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X