Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

We geven inzicht in wat speelt en wat schuurt in Groningen en Drenthe.

Jaarverslag 2020: een jaar als geen ander!

31 mei 2021

Elke keer als ik het voorwoord in ons jaarverslag schrijf, zeg ik dat het een bijzonder jaar was. Dat geldt natuurlijk bij uitstek voor 2020. Dat was een jaar als geen ander. Corona legde onze samenleving plat, had een enorme impact op de zorgcapaciteit en het greep in op het leven van iedereen.

Vooral de meest kwetsbare Drenten en Groningers werden het hardst geraakt. Tegenstellingen die er al waren, werden nog zichtbaarder. Maar het was ook een jaar waarin veel Drenten en Groningers veerkracht toonden. Waarin ze naar elkaar omkeken en enorm creatief waren.

Een veerkracht en creativiteit die ook ons team typeerde. Razend snel schakelden wij. Om zo ook ons steentje bij te dragen aan de aanpak van de coronacrisis. Met actuele cijfers en verhalen gaven we inzicht in de effecten van corona op de Drentse samenleving. En op diverse fronten dachten wij mee over mogelijke maatregelen om samen sterker uit deze crisis te komen.

Bijzonder trots zijn wij op ons Trendbureau Drenthe en Sociaal Planbureau Groningen, waarmee wij inzicht geven in wat speelt en wat schuurt in Drenthe en Groningen. In 2020 werkten wij in Drenthe aan opgaven als armoede en schulden, ouderenzorg, laaggeletterdheid, leefbaarheid, onderwijs en krimp en in Groningen aan opgaven als het terugdringen van armoede en kansenongelijkheid, opvang gevolgen aardbevingen, preventie en goede gezondheid(szorg), inclusie van kwetsbare groepen, speciaal jongeren, versterken  burgerkracht en betaalbare en duurzame energie voor iedereen.

Met het Drents/Groninger Panel gaven wij Drenten/Groningers een stem.

Dit jaarverslag geeft een compacte impressie van onze inzet.

Met elkaar zorgen we voor een vitaal en sociaal Groningen en Drenthe, met gelijke kansen voor iedereen, nu en in de toekomst. Op basis van heldere feiten en cijfers, innovatiekracht, kennis van zaken en het vermogen te verbinden. Met een scherp oog voor de mensen voor wie we het doen en vol vertrouwen in hun kracht.

Ik wens jullie veel leesplezier. Heb je nog vragen of opmerkingen? Ik hoor het graag!

Yvonne Turenhout
directeur-bestuurder

Lees het jaarverslag 2020; een jaar als geen ander!, Trendbureau Drenthe

Lees het jaarverslag 2020; een jaar als geen ander!, Sociaal Planbureau Groningen

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X