Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De cursus is echt een goed leerproces geweest! Je leert op een leuke manier je eigen talenten te gebruiken om leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren.

Jong Hoogeveen; veel interesse voor vernieuwde aanpak

14 mei 2019

De gemeente Hoogeveen is al een aantal jaren bezig om een kindvriendelijke gemeente te worden. Het programma ‘Jong Hoogeveen’ is één van de speerpunten in dit proces. Het vergroten van de kansen van kinderen is hierin de hoofdambitie. Een nieuwe manier van omgaan met kinderen is hierin ingezet. De verbindende aanpak (restorative practice) wordt nu al toegepast op een aantal scholen in de gemeente en de aanmeldingen blijven binnenstromen.

Het bezoek in februari van de vertegenwoordigers van Child Friendly Leeds heeft er voor gezorgd dat het project is gaan leven in Hoogeveen. Waar het eerst gezien werd als een project van de gemeente, wordt het nu gezien als project van de hele gemeente. En steeds meer organisaties willen meedoen.

Verbindende aanpak

In het najaar van 2018 is een groep uit Hoogeveen op bezoek geweest in Leeds. Hier hebben zij kennisgemaakt met de verbindende aanpak. Deze manier van omgaan met jongeren, die vooral gericht is op een goede relatie met jongeren, biedt uiteindelijk veel meer mogelijkheden voor beide partijen. In Leeds zijn er in totaal 16 trainers opgeleid in deze methode.

Eenmaal terug in Hoogeveen, zijn deze trainers bezig gegaan met het trainen van anderen. Het bezoek van Andy en Sue, vertegenwoordigers Child Friendly Leeds, heeft gezorgd voor extra verdieping binnen dit proces. Tegelijk is er ook extra aandacht en interesse ontstaan voor de methode. Dit is onder andere te zien aan de constante stroom van aanmeldingen van organisaties in de gemeente.

Methode

De verbindende aanpak kan op verschillende manieren ingezet worden. Organisaties die deelnemen, bepalen hun eigen prioriteiten. Er zijn geen verplichte routes; er is juist erg veel ruimte voor organisaties om zelf keuzes te maken. Wanneer een organisatie deel wil nemen, zullen zij een aantal trainingen volgen. Tijdens deze trainingen maken zij kennis met de verschillende aspecten binnen de methode, maar ze zullen deze ook zelf ervaren.

Johanna Sellis van gemeente Hoogeveen, benadrukt dat de scholen hun eigen prioriteiten stellen. “Het basisprincipe van de methode is om dingen samen te doen met de jongeren. Het opbouwen, onderhouden en herstellen van relaties is hierbij erg belangrijk. Maar er is verder geen vast programma voor de verbindende aanpak. Scholen kunnen zelf kiezen welke aspecten ze willen benadrukken, er is geen blauwdruk van hoe het moet.”

CityTrainers

Een ander initiatief van Jong Hoogeveen is het CityTrainers project. CityTrainers zijn jongeren die aan de hand van hun eigen talenten verschillende activiteiten organiseren en begeleiden in hun eigen buurt. De cursus die zij hiervoor gevolgd hebben, helpt ze hun eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. De CityTrainers worden door de kinderen in de wijk gezien als een rolmodel. Het contact met de kinderen in de buurt is het belangrijkste aspect van de CityTrainers. Zij weten als geen ander wat er speelt in de wijk en kunnen hiermee aan de slag.

Billy Joe is een CityTrainer in Hoogeveen. Door zijn sportieve aanleg, vindt hij het leuk om sportieve activiteiten te organiseren voor de kinderen in de buurt. “Zelf heb ik altijd gesport en ik vind dat kinderen zoveel mogelijk bezig moeten zijn. En dan bedoel ik niet op hun kamer aan het gamen of zoiets, maar lekker buiten en in beweging zijn!”

De cursus werd door Billy Joe gezien als een leuke vorm van zelfontwikkeling. “De cursus is echt een goed leerproces geweest! Je leert op een leuke manier je eigen talenten te gebruiken om leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren. Daarnaast heb ik mijn eigen netwerk ook flink uitgebreid door de cursus, wat dan weer erg in mijn eigen voordeel werkt!”

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X