Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Wat uiteindelijk echt voor mij werkte? Mensen die dichtbij mij stonden, mensen waar ik vertrouwen in had en mensen die mij écht hielpen.

Jongeren aan het woord over wat werkt bij terugkeer na schooluitval

4 november 2022

 

Op 28 september vertelden vijf jongeren tijdens een zogenaamd spiegelgesprek over hun ervaringen met schooluitval. Hoe verliep hun zoektocht naar perspectief en een route om terug te keren naar een betekenisvol leven? Ongeveer acht professionals vanuit het werkveld luisterden op de achtergrond mee over wat deze jongeren te vertellen hebben. Hermien Maarsingh is namens CMO STAMM betrokken bij C4Youth als projectleider van het atelier Samenhang in preventie en hulpverlening. Samen met Sanne Terpstra (tevens C4Youth projectleider atelier Samenhang in preventie en hulpverlening) begeleidde zij dit spiegelgesprek. De input wordt gebruikt voor de zoektocht naar het voorkomen van schooluitval.

Deze jongeren een stem geven was een belangrijk doel van de avond. Ze weten dat er voor hen op dit moment niet zoveel verandert.  Maar ze dragen wel bij door ervoor te zorgen dat de toekomstige generatie leerlingen niet mee hoeft te maken wat zij hebben meegemaakt.

Ervaringen geven waardevolle informatie

De jongeren deelden hun persoonlijke ervaringen en wat hen geholpen heeft. Ze lieten de aanwezige professionals die met schooluitval te maken hebben horen wat ze zouden moeten weten. Er is veel waardevolle informatie verzamelend die aansluit bij de uitkomsten van het atelier Samenhang in preventie en hulpverlening. 

Jongere: “Wat uiteindelijk echt voor mij werkte? Mensen die dichtbij mij stonden, mensen waar ik vertrouwen in had en mensen die mij écht hielpen.”

Belangrijke bevindingen

Punten die deze jongeren toen belangrijk vonden en nu nog steeds:  

  • Echt luisteren; 
  • Eerst begrip voor mijn situatie; 
  • Korte lijnen met alle betrokkenen binnen school; 
  • Kunnen praten over jouw eigen gevoelens; 
  • Stapje voor stapje het probleem oplossen; 
  • Samen kunnen beslissen zonder iets op te leggen; 
  • Inspraak in mijn situatie hebben;
  • Vertrouwen in personen waar je een klik mee voelt.

De motivatie van deze jongeren om weer te starten op school was verschillend, maar hun behoefte om gehoord te worden over hun motivatie was bij iedereen hetzelfde. Werken vanuit wat passend en haalbaar is en niet vanuit een eenzijdig opgelegde aanpak en dan kijken of het lukt. 

Draagvlak

De instructie aan de toehoorders om gedurende het twee uur durende gesprek echt alleen te luisteren bleek overbodig. Het verhaal van de jongeren sprak boekdelen, waar alleen met oprechte aandacht recht aan werd gedaan. In de nabespreking, zonder de jongeren, werd dan ook erg enthousiast gereageerd op de uitkomst en de inzet!  

Het spiegelgesprek leverde waardevolle informatie en draagvlak voor onze 0-doelstellingen op:  ‘0 schooluitval’ én ‘Alle ouders en jongeren krijgen passende hulp en zorg op de plek waar zij leven’. 

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X