Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De dagelijkse praktijk in Syrië versus Nederland was de rode draad in de themasessies.

Jongeren vertellen over hun thuisland Syrië

6 april 2017

Hoe is het voor Syrische vluchtelingen hier in Nederland? De afgelopen jaren is er een stroom vluchtelingen uit Syrië aangekomen en zij verdienen specifieke aandacht. In toenemende mate krijgen organisaties, professionals en vrijwilligers te maken met deze groep, met de eerste hulpvraag, de cultuur, tradities, wederzijdse verwachtingen en uitzicht op werk en/ of opleiding. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op mogelijke wensen, vragen en behoefte vanuit deze groep organiseerde Kenniscentrum Multicultureel Groningen (KMG) op 14 maart 2017 de themamiddag ‘Vluchtelingen uit Syrië’ in samenwerking met Syrische vluchtelingen. Verschillende partners van het KMG-netwerk verzorgden de invulling en uitvoering van de bijeenkomst.

De dagelijkse praktijk in Syrië versus Nederland was de rode draad in de themasessies. In verschillende sessies konden de deelnemers meer te weten konden komen over cultuur, inburgering, werk, onderwijs, gezondheid, communicatie, opgroeien in Nederland, ondernemerschap en andere zaken. Betrokken organisaties lichtten hun werkwijze toe. Samen maakten we de overstap naar het inburgeren en integreren in Nederland en keken we naar wat nodig is en hoe dit te laten slagen.

In de plenaire presentatie vertelden Syrische jongeren meer over het land waar ze vandaan komen. Ze vertelden in het Nederlands over hun land en gaven een goed beeld van Syrië. De bijeenkomst werd opgeluisterd door het geweldige Syrische koor New Live Choir Groningen, dat zowel in hun eigen taal als in het Nederlands liederen zong. De Syrisch hapjes aan het einde van de middag maakten de bijeenkomst compleet. Het programma eindigde bij de tafelsessies waar er de mogelijkheid was om meer kennis te vergaren over de onderwerpen die in de eerdere sessies aan bod waren gekomen. De deelnemers gingen volop in gesprek met elkaar en wisselden over en weer kennis en ervaringen uit.

De inspirerende en geslaagde middag kende een hoge opkomst, 140 deelnemers, waarin veel verbindingen zijn gelegd en meer inzicht is verkregen in het wel en wee van Syrische vluchtelingen.

Presentaties themabijeenkomst 14 maart 2017

KMG

Syrische hapjes

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X