Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Het beschermen van persoonsgegevens had al onze prioriteit. Met de komst van de nieuwe privacywet hebben we extra maatregelen getroffen.

Jouw privacy staat voorop bij CMO STAMM

25 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dan hebben alle landen binnen de Europese Unie dezelfde privacyregels. Vanaf dan moet elke organisatie voldoen aan de nieuwe Europese privacywet. Dat geldt zeker ook voor ons onderzoeksbureau, waarbij het verwerken van persoonsgegevens tot de kerntaken behoort. Bij CMO STAMM staat privacy hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk om goed voorbereid te zijn op de nieuwe wetgeving. We zijn dan ook klaar voor AVG!

Klaar voor de AVG, wat betekent dat?

Het beschermen van persoonsgegevens had al onze prioriteit. Met de komst van de nieuwe privacywet hebben we de manier waarop we werken beter beschreven in onze privacyverklaring. We zetten ons op verschillende manieren in om de privacy van persoonsgegevens te waarborgen:

  • We informeren inwoners dat we een onderzoek uitvoeren met hun gegevens;
  • We anonimiseren gegevens, zodat ze niet meer toe te leiden zijn naar een individueel persoon;
  • We vragen niet meer gegevens van personen dan nodig is voor het onderzoek (dataminimalisatie);
  • Met een verwerkersovereenkomst maken we afspraken over het opslaan, anonimiseren en delen van deze persoonsgegevens.
  • We houden een register van verwerkingen bij;
  • Wanneer persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een onderzoek, nemen we altijd maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd en deze veilig te verwijderen wanneer we ze niet meer nodig hebben;
  • We minimaliseren de toegang tot data. Eén of hooguit twee personen hebben toegang tot data met persoonsgegevens;
  • We maken gebruik van programma’s die zich aan de AVG houden;
  • We hebben een Functionaris Gegevensbescherming die toeziet op een goede uitvoering van de AVG.

Neem voor vragen over het privacybeleid van CMO STAMM contact op met onze functionaris Gegevensbescherming: Ewout van Spijker

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X