Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Nieuwe wooninitiatieven in opmars: Inwoners bundelen hun krachten om samen gelukkig, gezond en vitaal oud worden.

Kabinet stimuleert wooninitiatieven voor fitte ouderen

4 april 2019

Inwoners bundelen met nieuwe wooninitiatieven hun krachten om samen gelukkig, gezond en vitaal oud worden. Het kabinet stelt een regeling in om deze kleinschalige alternatieve woonvormen extra te stimuleren. Ook in onze regio wordt gewerkt aan nieuwe woonconcepten. Een inspirerend voorbeeld is Blue Zone Dorado – zorgneutraal wonen in Noordenveld.

Groeiende behoefte aan wooninitiatieven voor fitte ouderen

We worden allemaal ouder, we blijven langer gezond en we verhuizen niet meer naar verzorgingshuizen met intensieve zorg. Deze trend is het resultaat van overheidsbeleid en dit sluit aan bij wat inwoners het liefst willen: in de eigen omgeving blijven wonen, met hulp, steun en zorg aan elkaar, de regie in eigen hand, waar nodig professionele zorg en passend bij de eigen wensen.

Van Knarrenhof tot zorgcoöperaties, van dorpsloket tot zorgneutraal wonen

Op de golven van deze trend ontstaan steeds meer nieuwe vormen van wooninitiatieven met verschillende soort zorg. Deze variëren van knarrenhofjes, zorgcoöperaties, dorpsloketten voor hulp en steun aan elkaar, een zorghotel voor tijdelijk verblijf en nieuwe vormen van zorgneutraal wonen. Bij al deze initiatieven staan een gezonde leefstijl, inzet van zorgkracht voor elkaar en goede samenwerking tussen formele en informele zorg voorop.

Benut stimuleringsmaatregel van het kabinet

Het kabinet stimuleert wooninitiatieven voor fitte ouderen. Initiatiefnemers kunnen subsidie aanvragen om de haalbaarheid van hun plan te onderzoeken. Voor 2019 is er ruimte voor 70 tot 90 aanvragen. Ook voor de jaren daarna is er geld beschikbaar. De gelden zijn o.a. bestemd voor onderzoek naar de haalbaarheid van initiatieven en voor borgstellingen. De initiatieven moeten gericht zijn op:

  • senioren met een laag of middeninkomen;
  • minimaal vijf woningen.

Minister De Jonge doet een beroep op gemeenten om grond beschikbaar te stellen. Meer informatie over de nieuwe Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) is te vinden op www.rvo.nl/swz.

Deze stimulans van het kabinet biedt nieuwe kansen voor inwonersinitiatieven die zich richten op samen gelukkig, gezond en oud worden in de eigen omgeving. Maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden die dit biedt! CMO STAMM ondersteunt dit soort initiatieven van inwoners, zorgpartijen en gemeenten graag. Voor meer informatie neem contact op met Fenna Bolding.

CMO STAMM heeft expertise, ervaring, kent valkuilen en succesvolle voorbeelden, kent de geldstromen en kan in alle fasen ondersteuning bieden. Wij brengen koplopers en startende initiatiefnemers bijeen om elkaar te inspireren en er samen beter van te worden.

Blue Zone Dorado

Een noordelijk inspirerend voorbeeld is Blue Zone Dorado: een nieuw concept voor ‘zorgneutraal wonen’ in Noordenveld. Een dynamische plek waar bewoners hun eigen zorg regelen, een plek om samen oud te worden, waar aandacht voor elkaar en een gezonde leefstijl hand in hand gaan. CMO STAMM ondersteunt dit initiatief.

Dit plan houdt in:

  • Nieuwe, duurzame woningen die voldoen aan alle eisen voor de toekomst;
  • Sociale setting waarin toekomstige bewoners elkaar optimaal ondersteunen;
  • Alle aspecten van een gezonde leefstijl komen terug in de woningen en de gezamenlijke ruimtes in een parkachtige setting (bewegen, ontspanning, gezonde voeding, sociale contacten en activiteiten).

Het levert een vitale leefomgeving waar minder behoefte is aan professionele zorg. Zorgneutraal wonen betekent niet dat er nooit een beroep op medische zorg zal worden gedaan,  maar door in te zetten op alle aspecten die bijdragen aan vitaliteit, gezondheid en geluk wordt de kans hierop wel kleiner. En als er zorg nodig is, wordt eerst bekeken wat de bewoners zelf kunnen betekenen, voor elkaar onderling of door collectief de nodige hulp, steun of zorg in te kopen.

De initiatiefgroep van inwoners heeft een plan gemaakt met afspraken over:

  • Welke community wil je zijn – inzet eigen talenten en expertise;
  • Woning en woonomgeving;
  • Organisatievorm en partnerschappen;

Het initiatief in Noordenveld liet zich inspireren door de Blue Zones. Blue zones zijn vijf plekken waar mensen langer en gezonder leven dan ergens anders op de wereld. Ook wie niet in een van de vijf Blue Zones leeft, kan in de eigen leefomgeving bewust aandacht geven aan de kenmerken die bijdragen aan een lang, gezond en gelukkig leven. Door in te zetten op sterke sociale cohesie, door te wonen met aandacht en zorg voor elkaar en voor de omgeving, door gezond te leven en bewegen in te bouwen in je dagelijkse ritme kom je al een heel eind. Zo is het mogelijk om ook in Noordenveld een Blue Spot te realiseren.

Lees ook: 9 kenmerken van Blue Zones

Naast het initiatief voor zorgneutraal wonen zijn er nog vele andere nieuwe woonconcepten mogelijk om gezond, gelukkig en vitaal oud te worden.

 

Fotoinzet: De initiatiefgroep Blue Zone Dorado heeft afspraken vastgelegd in een convenant.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X