Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Van reuring en regels

5 maart 2015

De statistiek zegt het. Zuidoost-Drenthe heeft een lage sociaal-economische status, een lage SES. Afstand tot de arbeidsmarkt, laag opleidingsniveau, veel werkloosheid, lage inkomens, sociale en gezondheidsproblemen.

Maarrrr burgers en ondernemers in de dorpen van Zuidoost-Drenthe herkennen zich niet in deze karakterschets van hun gebied. In een kleurrijk palet van burgerinitiatieven en ondernemerschap tonen zij zich eerder – en liever – van hun sterke kant. Van oudsher zijn bewoners hier gewend hun eigen boontjes te doppen. Vanuit een zelfbewuste dorpse eigenzinnigheid zijn overheden en instanties daarbij niet hun natuurlijke partner. Statistiek, regels en ambtenaren – en ook de lage SES – zijn de andere wereld. Hier botsen de culturen van de statistiek en van de straat, van de regels en van de reuring.

Eigen regie

Veel dorpse zaken kunnen zonder de gemeente en zonder instanties. In veel opzichten kunnen dorpen hun eigen regie pakken. Hoewel gemeente en instanties daar een ander beeld van hebben, zijn zij lang niet overal bij nodig. En zelfs bij kwesties waar de gemeente wel bij nodig is, kunnen burgerinitiatieven verrassend uit de hoek komen en nieuwe voldongen feiten creëren. Waar de gemeente dan een antwoord op moet verzinnen. Of niet. Want – zoals Paul Frissen zegt – “Niets doen is ook een optie…”

Op zoek naar elkaar

In de nieuwe ambities van de Zuidoost-Drentse burgerkracht ervaren burgers en overheden echter toch de noodzaak op zoek te gaan naar elkaar. Omdat je vroeg of laat in het regisseren van je dorp toch weer die overheid tegenkomt. Omdat een gemeente poogt los te laten. Een zoektocht dus, naar nieuwe vormen van samenwerking die op den duur leiden tot het dichten van kloven en tot nieuw vertrouwen.

In die samenwerking moet ruimte ontstaan voor de reuring. Ruimte geven aan deze dorpse kracht, aan de potentie, aan de wil om zelf de regie te nemen. Dat genereert sociaal-economische vitaliteit, zorgt voor verbinding, veerkracht en leven in de brouwerij. Dat houdt gemeenschappen en daarmee de regio duurzaam levensvatbaar. De bedreigingen van de lage SES voeren daarmee veel minder de boventoon, terwijl de kansen volop tot bloei komen.

Burgerinitiatieven waar de regio vitaler van wordt zijn vooral ook die initiatieven die met ruimte of een duwtje snel zelfdragend zijn. Die niet met opgehouden hand blijven terugkomen bij de overheid. Waar van meet af aan oog is voor een gezond verdienmodel. Subsidie-gedreven initiatieven sterven een zachte dood als de subsidie op is.
Zo werkt het dorp Barger-Compascuum aan een businesscase voor het dorp, waarin diverse ondernemende initiatieven met elkaar verknoopt worden. En waarin dat gebundelde ondernemerschap wordt versterkt om het dorp ook op langere termijn levensvatbaar te houden.

Met ruimte voor ondernemende burgerinitiatieven gaan we van regels naar reuring.

Dit ontketenen van lokale kracht opent de weg naar een sterke en ambitieuze businesscase voor de hele regio.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X