Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Drents Zorglandschap Uitvoeringsagenda 2018

13 april 2018

Het Drentse Zorglandschap is een samenwerking van de 12 Drentse gemeenten, Zilveren Kruis en de provincie Drenthe. De visie van de betrokken partijen is: “Samen werken aan kwalitatief goede, bereikbare en betaalbare zorg in Drenthe”. De invulling van deze samenwerking is vastgelegd in de Drentse Werkagenda 2017-2018 (zie bijlage 3) met drie thema’s:
• Effectief samenwerken in de wijk (krachtige basiszorg);
• Ontwikkeling van een sterke en sluitende GGZ-keten;
• Mogelijkheden voor (gezamenlijke) preventie activiteiten vergroten.

Het huidige document, de uitvoeringsagenda 2018, is een nadere uitwerking van de Drentse Werkagenda 2017-2018. De uitvoeringsagenda 2018 is opgesteld door de werkgroep Drents Zorglandschap op basis van:
– De Drentse Werkagenda 2017-2018
– De werksessie met de werkgroep Drents Zorglandschap op 18 januari j.l. waarin een beeld van de resultaten 2017 is gevormd (zie bijlage 1 ‘Overzicht resultaten 2017’) en de nodige vervolgstappen en afspraken voor de doorontwikkeling in 2018 zijn benoemd.

Drents Zorglandschap Uitvoeringsagenda 2018

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X