Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De achterliggende gedachte is dat met name kansarme kinderen meer en betere ontwikkelingskansen moeten krijgen.

Evaluatie Brede School

15 juli 2016

Aanleiding

Rond 1995 ontstonden de eerste brede scholen: scholen die samenwerken met instellingen op het gebied van zorg, cultuur, sport en welzijn, met als doel samen een beter aanbod voor kinderen te creëren. De achterliggende gedachte is dat met name kansarme kinderen meer en betere ontwikkelingskansen moeten krijgen. Kansen op het gebied van sport, cultuur, welzijn en educatie.

Ook in Groningen en Drenthe zijn brede scholen ontwikkeld, soms onder een andere naam zoals Vensterscholen in de stad Groningen. De ontwikkeling is in de loop der jaren aangepast aan de tijd. Van het oorspronkelijke Kansenprofiel en het Verrijkingsprofiel (kansarme kinderen betere ontwikkelingskansen bieden en/of een rijker aanbod) zijn brede scholen ook gaan inzetten op dag arrangementen (Opvangprofiel), verbreding van zorg rond kinderen (Zorgprofiel) en versterking van de kindvriendelijke wijk (Wijkprofiel).

Uitdaging

Slagen de Brede Scholen in hun ambities? Dat willen schoolbesturen en gemeenten graag weten nu ze een aantal jaren ervaring hebben met de ontwikkeling van de Brede School. Tijd voor een evaluatie.

CMO STAMM heeft ervaring met de evaluatie van het concept Brede School. Daarbij zetten we in op het in kaart brengen van de opbrengst – de behaalde resultaten – , het proces en de beleving van de professionals, ouders en vrijwilligers. Ook het toekomstperspectief wordt in de evaluatie opgenomen. Veel Brede Scholen ontwikkelen zich tot Kindcentra 0-12 of 0-16 jaar waarin de Brede School ambities geborgd zouden moeten worden.

Aanpak

De evaluatie kan plaatsvinden langs een drietal sporen:

  1. In kaart brengen van het activiteitenaanbod voor kinderen, ouders en zo mogelijk buurtbewoners in een overzichtelijke Matrix;
  2. Een digitale enquête onder professionals, ouders, vrijwilligers die deelnemen aan de Brede School;
  3. Versnellingssessies (digitale brainstorm).

Resultaat

Het resultaat is een helder beeld van de opbrengst, succesfactoren, verbeterpunten en toekomstperspectief van de Brede School.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X