Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Informatiemap Kanskaarten // Lokale aanpak van armoede

8 april 2016

Lokale aanpak van armoede, hoe pak je dat aan?

Deze informatiemap is uitgebracht in het kader van het project ‘Kanskaarten’. Doel van het project is om
mensen te wijzen op inkomensondersteunende mogelijkheden, zowel de landelijke als de lokale
aanvullende voorzieningen. Mensen worden geïnformeerd over het bestaan van regelingen waar zij
mogelijk voor in aanmerking komen en hoe ze er aanspraak op kunnen maken. Niet iedereen weet namelijk
welke voorzieningen er zijn en welke wegen vervolgens bewandeld moeten worden om een beroep op
bepaalde voorzieningen te kunnen doen. Schaamte speelt hierin soms ook een rol. De kracht van het
project is dat mensen persoonlijk benaderd worden. Zo wordt informatie dicht bij huis verstrekt en is er
ruimte voor een persoonlijk gesprek.

Door deze informatievoorziening en het aanbieden van ondersteuning, krijgen Mensen toegang tot de
financiële vergoedingen waar ze recht op hebben. Het middel is: ‘De Kanskaart’. Hierop staan landelijke
inkomensregelingen en voorzieningen van de gemeente. De informatie is ook beschikbaar op
www.armoedegroningen.nl. Op deze website staan nieuwsberichten, feiten, projecten over armoede in
Groningen, tips en voorzieningen en regelingen.

CMO STAMM, Humanitas en Solidair Groningen & Drenthe hebben dit project opgezet en uitgevoerd. De
regionale afdelingen van Humanitas organiseren de samenwerking met lokale partijen.1 Via dit
samenwerkingsverband worden vrijwilligers geworven. Deze vrijwilligers bezorgen de Kanskaarten bij
inwoners en halen deze vervolgens weer op. De hieruit voortkomende vragen van de mensen die bezocht
worden komen deels terecht bij de Thuisadministratie projecten van Humanitas en deels bij andere partijen
die betrokken zijn bij de organisatie. Solidair Groningen & Drenthe verzorgt de instructie van de
vrijwilligers.

Met deze informatiemap worden de resultaten en plan van aanpak beschikbaar gesteld aan derden. Op
deze manier kunnen andere initiatiefnemers ook gebruik maken van de opgedane expertise. Bij het
samenstellen van de map is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van groepen die
samenwerken bij het bestrijden van armoede. Een deel van deze informatiemap is overgenomen uit de
informatiemap van de Sociale Alliantie Fryslân. Daar is het project “Kanskaarten” in 2011 gestart.

Bekijk de informatiemap Kanskaarten

Deel dit bericht.

Meer informatie.

  • Erik Meij
  • e.meij@cmostamm.nl
  • 06 13 58 14 71

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X