Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

It takes a village to raise a child.

Ouderpartnerschap

18 juli 2016

Aanleiding

Betrokkenheid van ouders, school en professionals bij kinderen en bij elkaar heeft een positieve invloed op de (leer)prestaties, de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Deze betrokkenheid wordt ook wel Ouderpartnerschap genoemd. Ouders en professionals zijn partners in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. “It takes a village to raise a child”.  Er worden vijf vormen van partnerschap onderscheiden (Bron: Actief Ouderschap), waarbij het gaat over samenwerking tussen ouders enerzijds en school, voorschool, peuterspeelzaal en buurt anderzijds; Maatschappelijk, Pedagogisch, Didactisch, Formeel en Informeel partnerschap.

 

Actief Ouderschap
Bron: Actief Ouderschap

Uitdaging

Hoe ervaren en waarderen ouders, school en buurt deze vorm van partnerschap, hebben zij hier behoefte aan, hoe geven zij hier zelf (bij voorkeur) invulling aan en wat verwachten zij van anderen? Wat gebeurt er nu al (feiten) en wat zijn de ervaringen/wensen van betrokkenen (beleving)? CMO STAMM heeft ervaring met het in kaart brengen en evalueren van de stand van zaken Ouderpartnerschap.

De Aanpak

Het stand van zaken onderzoek of de evaluatie voeren we uit met de volgende instrumenten:

  • Digitale enquête onder ouders en professionals;
  • Versnellingssessies met ouders en professionals ter verdieping en duiding van de antwoorden uit de enquête.

Resultaat

Het resultaat is een rapportage waarin inzicht wordt gegeven hoe ouders, docenten en begeleiders ouderpartnerschap waarderen, ervaren en hoe zij hier invulling aan geven. Wat de succesfactoren zijn en welke verbeteringen zijn aan te bevelen.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X