Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Als een leerling in een latere fase van zijn opleiding alsnog moet afstromen is dat extra belastend voor de leerling.

Prestatie in het voortgezet onderwijs

9 maart 2017

Zicht op prestaties in het voortgezet onderwijs. Haal meer uit uw leerlingenadministratie.

Aanleiding

Als een leerling in een latere fase van zijn opleiding alsnog moet afstromen is dat extra belastend voor de leerling. Daarnaast kost het uw school geld en levert het extra werk op voor docenten. Een goede determinatie is belangrijk.

Uitdaging

De uitdaging is dan ook risicofactoren in kaart te brengen die de kans op doubleren en afstromen vergroten. Inzicht in deze factoren kan bijdragen aan een betere determinatie.

Aanpak

Door gebruik te maken van informatie uit uw leerlingenadministratie (SOM, MAGISTER e.d.)  kan de determinatie en (onderbroken) doorstroom van cohorten leerlingen in beeld worden gebracht.

Resultaat

Door leerlingen in hun schoolloopbaan te volgen kunnen we vragen beantwoorden als:

  • Hoe vaak wordt een opleiding onvertraagd en op hetzelfde niveau doorlopen?;
  • Hoe vaak wordt er op- en afgestroomd?;
  • Hoe vaak wordt er gedoubleerd?;
  • Zijn er verschillen in opstroom, afstroom en doorstroom tussen jongens en meisjes?;
  • In hoeverre speelt de school van herkomst, het vo-advies of de score op de eindtoets een rol?;
  • Zijn er aanwijsbare factoren waardoor er meer risico op doubleren of afstroom bestaat?;
  • Wat voor eindcijfers halen leerlingen in de brugklas voor de (kern)vakken en wat is de voorspellende waarde hiervan voor het succesvol doorlopen van de opleiding?

Meer informatie

Wilt u als schoolbestuur of school ook meer informatie halen uit uw leerlingenadministratie? CMO STAMM analyseert de beschikbare data voor u waardoor vragen over bijvoorbeeld doorstroom, op- en afstroom beantwoord kunnen worden.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X