Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Een Reality Check geeft zowel inzicht in de feitelijke situatie als in de subjectieve situatie. Zo brengt u de kansen én valkuilen in beeld.

Reality Check

31 januari 2017

Hebben gemeenten en burgers wel dezelfde verwachtingen van elkaar? Met een Reality Check onderzoek je het. Belangrijk, want het is moeilijk uit de startblokken te komen als de verwachtingen – vaak onbewust – te ver uit elkaar liggen.

Een voorbeeld: in Groningen vroegen we verschillende gemeenten of ze goed samenwerken met bewoners om de ideeën van bewoners te realiseren. 71 procent van de gemeenten beantwoordt die vraag met ja. Vraag je het aan de burgers van die gemeenten, dan is slechts 18 procent positief. Een groot verschil, die je maar beter inzichtelijk kan hebben. Op die manier brengt een Reality Check een heleboel verwachtingen in kaart.

Een Reality Check brengt ook de bestaande initiatieven in een gebied in kaart. Zo ontstaat een krachtenveldanalyse. Dat is een soort foto van de wijk, het gebied of de te onderzoeken situatie met daarin een helder overzicht van de initiatieven, de trends en de energie. Waar staat de gemeente in deze? Welke vormen van ondersteuning lopen er? Waar zitten de georganiseerde verbanden?

Met een vragenlijst wordt getoetst welke taken, rollen en mogelijkheden tot verandering burgers en de gemeente zien. Wat zien ze zelf? Wat menen ze te zien bij de ander? Een Reality Check geeft zowel inzicht in de feitelijke situatie als in de subjectieve situatie. Zo brengt u de kansen én valkuilen in beeld. Zeer nuttig.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X