Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Gemeenten die ja zeggen tegen de Right to Challenge geven een krachtig signaal aan hun burgers: we nemen je voorstellen bloedserieus.

Right to Challenge

8 april 2016

Het ‘Recht om uit te dagen’ is een instrument waarmee bewoners gemeenten kunnen uitdagen om gemeentelijk taken over te nemen. Het fenomeen, uit Engeland komen overwaaien en sinds 2015 in de Wmo verankerd, geeft urgentie aan het belang en de kracht van burgerinitiatieven. Gemeenten die ja zeggen tegen de Right to Challenge geven een krachtig signaal aan hun burgers: we nemen je voorstellen bloedserieus.

En terecht: op heel veel gebieden (alles behalve defensie, aldus Binnenlandse Zaken) ligt er potentie voor een overdracht van taken naar burgers en groepen burgers. Veel voorkomend zijn overdracht van zorg- en welzijnstaken, van het onderhoud van het groen, van het beheer van wijk- en buurtcentra. Daarbij maken gemeente en initiatiefnemende burgers natuurlijk goede afspraken over regie en aansprakelijkheid.

CMO STAMM kan u helpen bij het opzetten en implementeren van Right to Challenge. Wat zijn de overwegingen qua proces, mogelijkheden en toepassingen? Wat past bij u en wat is ervoor nodig om het ook echt waar te maken? Uiteraard kunnen we u ook helpen bij de realisatie.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X