Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Vrijwilligers Inspiratie Prakticum

13 januari 2015

Centrale doelstelling van het project was het ontwikkelen en implementeren van een VIP-methodiek, gericht op het toepassen van vrijwilligerswerk en -activiteiten als actief participatie-instrument voor sociale activering, inspiratie en motivering van niet-westerse burgers in Nederland die in een sociaal isolement verkeren of dreigen te geraken.

Actieve deelname en betrokkenheid bij vrijwilligerswerk vanuit de eigen wijkomgeving is een zeer succesvol instrument gebleken voor sociale integratie van mensen die zich in een sociaal isolement bevinden. Wanneer mensen via participatie in vrijwilligerswerk of vrijwilligersprogramma’s uit hun isolement komen, vormen juist zij de beste ambassadeurs om ook anderen, in een vergelijkbare situatie, te stimuleren hun eigen sociale isolement te doorbreken.

Actieve deelname en betrokkenheid bij vrijwilligerswerk vanuit de eigen wijkomgeving is een zeer succesvol instrument gebleken voor sociale integratie van mensen die zich in een sociaal isolement bevinden. Wanneer mensen via participatie in vrijwilligerswerk of vrijwilligersprogramma’s uit hun isolement komen, vormen juist zij de beste ambassadeurs om ook anderen, in een vergelijkbare situatie, te stimuleren hun eigen sociale isolement te doorbreken.www.vip-aim.nl

Rol/role CMO STAMM Leadpartner
Subsidieregeling/funding Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken/ Europees Integratiefonds (EIF)
Projectcode VIP – Vrijwilligers Inspiratie Prakticum
Omschrijving/description Centrale doelstelling van het project was het ontwikkelen en implementeren van een VIP-methodiek, gericht op het toepassen van vrijwilligerswerk en -activiteiten als actief participatie-instrument voor sociale activering, inspiratie en motivering van niet-westerse burgers in Nederland die in een sociaal isolement verkeren of dreigen te geraken.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X