Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Bij de energietoeslag in combinatie met schulden wordt voor de beoordeling gekeken naar het daadwerkelijk besteedbare inkomen van huishoudens. De energietoeslag is niet voor beslag vatbaar. De deurwaarder kan er dus niets mee doen.

Kennissessie Vroegsignalering, een update van de wetten in het schuldendomein

17 mei 2022

Op 5 april 2022 gaf Tjeert Poelman van de VNG aan ruim 70 deelnemers een update over de wetten omtrent vroegsignalering van schulden; een bruisend onderwerp sinds de invoering van de WGS in januari 2021. Wat speelt er nou allemaal in de wet- en regelgeving rondom vroegsignalering? Zijn er relevante zaken veranderd en zijn er meer of andere dingen mogelijk in het speelveld? Tjeert liep er met ons doorheen.

De sessie was een groot succes door de goede opkomst, maar vooral ook erg leerzaam en interessant. Zeven belangrijke thema’s werden besproken:

  • Brede schuldenaanpak;
  • Actualiteiten WGS, met Larissa van Es van Divosa en Richard de Leth van gemeente Midden-Groningen als gastsprekers;
  • Energietoeslag en schuldregeling;
  • Beslagvrije voet;
  • Schuldhulp voor ondernemers;
  • Ondersteuningskompas rondom beschermingsbewind, met Jan Willem Scherpenzeel van gemeente Emmen als gastspreker.

Actualiteiten WGS

Divosa, een organisatie die verantwoordelijk is voor de monitoring van data omtrent vroegsignalering, deelde informatie over de eerste cijfers van verschillende aspecten in het proces van vroegsignalering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cijfers van hoe mensen voornamelijk worden benaderd bij verschillende signalen en wat voor type benadering het meeste contact oplevert. In mei komt Divosa met een eerste officiële publicatie over deze cijfers, wat interessante resultaten en inzichten biedt.

Richard de Leth vertelde vanuit gemeente Midden-Groningen over een experiment van de toevoeging van de gemeentelijke belastingen als vroegsignaalpartner. Hij gaf aan dat deze toevoeging een brede verruiming gaf aan het aantal signalen. Dit experiment wordt binnen deze gemeente als een succes ervaren. Positief nieuws dus, wat ook weer perspectief kan bieden voor andere gemeenten.

Ondersteuningskompas bij schuldenbewind

Bij het onderwerp Ondersteuningskompas bij schuldenbewind sloot Jan Willem Scherpenzeel van gemeente Emmen aan als gastspreker. Hij sprak over de ‘Emmense aanpak’, wat inhoudt dat bij iedere inwoner die in Emmen onder bewind staat een driegesprek wordt gevoerd met de inwoner, bewindvoerder en de gemeente. Tijdens dit gesprek wordt een convenant opgesteld waarin wordt afgesproken hoe en wie het beste hulp kan verlenen aan de inwoner. Een interessante en veelbelovende manier om tot de juiste en meest efficiënte vorm van hulpverlening te komen.

Aanvullende informatie

Al met al was het een geslaagde kennissessie, met een enorme hoeveelheid aan actuele en relevante informatie van Tjeert en de gastsprekers. Ben je geïnteresseerd om achtergrondinformatie over de besproken onderwerpen te achterhalen? We delen graag de PowerPointpresentatie en de praktische documenten die (deels) zijn behandeld in deze sessie.

Terugkijken?

Bekijk de replay het webinar.

De werksessies worden mede mogelijk gemaakt door de provincies Groningen en Drenthe, de VNG, VDG, VGG, AVK en uitgevoerd in samenwerking met CMO STAMM.

VDG, VNG, VGG, CMO STAMM, AvK logo's

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X