Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

We moeten onderzoek laten renderen.

Kennistafel maakt vragen en oplossingen rondom leefbaar en kansrijk Groningen inzichtelijk

21 juni 2018

Op 14 juni organiseerde het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen haar eerste kennistafel. Veertig experts uit verschillende non-profit, profit en ambtelijke organisaties discussieerden mee over de leefbaarheid en kansrijkheid in en rondom Groningen.

Agenda Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen is een initiatief van de Nationaal Coördinator Groningen. Het Kennisplatform brengt nieuwe inzichten vanuit bestaande en nieuwe kennis met het doel om bij te dragen aan mogelijke oplossingsrichtingen voor leefbaarheid en kansen in de aardbevingsregio. Het doel is om jaarlijks een overzicht te geven van de stand van kennis en om een onderzoeksagenda op te stellen. In deze agenda worden de belangrijke nieuwe vragen gebundeld die aangepakt moeten worden. Het Kennisplatform is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, CMO STAMM / Sociaal Planbureau Groningen en de GGD Groningen.

Thema’s Kennistafel

De kennistafel, die plaatsvond op 14 juni, werd voorgezeten door Rika Pot, oud-burgemeester van Appingedam. Startpunt van de bijeenkomst was een literatuurstudie van de Maatschappelijke gevolgen bodembeweging in Groningen die inzicht bood in de al bestaande kennis rondom dit vraagstuk. Binnen zes werkgroepen werd op detailniveau gesproken over de bestaande en de missende kennis(vragen). De zes thema’s waren:

  • Gezondheid en welzijn
  • Cultuur, identiteit en imago
  • Woningmarkt en economische ontwikkeling
  • Communicatie en beleid
  • Leefomgeving en leefbaarheid
  • Gevoelens, veiligheid en vertrouwen

Belangrijkste uitkomsten Kennistafel

Belangrijke eerste uitkomsten zijn dat er behoefte is aan een bottom-up benadering waarbij bewoners een meer prominente rol krijgen in onderzoek. De noodzaak van betere communicatie was een terugkerend thema. Benadrukt werd ook dat men wil dat onderzoeksresultaten worden omgezet in actie. Zoals Yvonne Turenhout, directeur CMO STAMM aangaf ‘We moeten onderzoek laten renderen’. Tenslotte werd benoemd dat er meer aandacht mag zijn voor kansen, zoals werkgelegenheid, toerisme, binding binnen dorpen en economische groei.

Kenniscongres 29 september 2018

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen zal zich de komende jaren inzetten om een helder beeld te krijgen van de bestaande kennis en openstaande vragen, zowel voor korte als middellange termijn. Op zaterdag 29 september 2018 vindt het eerste kenniscongres plaats, dat in samenwerking met het Kennisplatform Bouwen en Versterken wordt georganiseerd. Dit congres is toegankelijk voor een ieder die interesse heeft in de kennis gerelateerd aan het aardbevingsdossier.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X