Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De monitor stelt ons in staat de ontwikkelingen in de leefbaarheid in onze provincie te volgen en te duiden.

Leefbaarheidsmonitor Groningen

11 februari 2016

De provincie Groningen zet de komende jaren in op het verder versterken van de leefbaarheid in Groningen. Op verzoek van de provincie Groningen ontwikkelt het Sociaal Planbureau Groningen de ‘Leefbaarheidsmonitor Groningen’. De monitor stelt ons in staat de ontwikkelingen in de leefbaarheid in onze provincie te volgen en te duiden.

De monitor biedt inzicht in de huidige stand van leefbaarheid in Groningen. In de drie krimpregio’s De Marne, Eemsdelta en Oost-Groningen zijn de gevolgen van bevolkingsdaling het meest duidelijk merkbaar. De leefbaarheid in brede zin staat hier onder druk. Maar ook in de andere gemeenten van onze provincie is het goed om zicht te krijgen en te houden op de leefbaarheid. De gegevens in de monitor maken dan ook helder welke leefbaarheidsvraagstukken spelen in de provincie Groningen en in alle gemeenten. Waar mogelijk presenteren we ook gegevens op het niveau van wijken of dorpen. Ieder jaar worden zoveel mogelijk gegevens geüpdatet. Op die manier is het mogelijk om ontwikkelingen in de leefbaarheid te volgen in de tijd.

Leefbaarheid is een breed begrip en valt uiteen in vele facetten. We kiezen er daarom voor om niet één totaalscore voor leefbaarheid vast te stellen, maar de volgende onderwerpen aan bod te laten komen:

  • Ontwikkeling van de bevolking en prognoses;
  • Lokale binding;
  • Wonen en woonomgeving;
  • Bereikbaarheid van voorzieningen;
  • Veiligheid en veiligheidsbeleving;
  • Werk en inkomen;
  • Leefbaarheid in relatie tot de aardbevingen en gaswinningproblematiek.

Deze (cijfermatige) gegevens vormen gezamenlijk de veronderstelde leefbaarheid. Daarnaast brengen we ook de ervaren leefbaarheid in beeld. Het gaat dan om hoe de inwoners van Groningen zelf de leefbaarheid in hun dorp, buurt of gemeente ervaren. In april wordt het Groninger panel hierover bevraagd. Tegelijk krijgen de panelleden van het Fries Panel en het Drents panel dezelfde vragenlijst. Een mooie samenwerking tussen Groningen, Friesland en Drenthe. We krijgen met deze brede uitvraag een beeld over de ervaren leefbaarheid in de drie noordelijke provincies en de verschillen daarin.

We zijn al volop bezig met de invulling van de monitor. Ben je ook geïnteresseerd in de leefbaarheid van Drenthe?; Klik hier voor de leefbaarheidsmonitor Drenthe.

 

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X