Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Hoe haal je in een korte tijd, op een energieke, maar ook gelijkwaardige manier, ideeën en meningen op? De versnellingssessie maakt het, ook in coronatijd, mogelijk!

Luisteren naar inwoners, professionals en partners

2 september 2021

Ondanks de beperkingen die de coronacrisis het afgelopen jaar meebracht, helpt CMO STAMM geregeld organisaties om ideeën en meningen op te halen bij inwoners, professionals of partners. Daarbij zetten we soms de versnellingssessie in. Bijvoorbeeld om met inwoners nieuw erfgoedbeleid op te stellen of om met professionals en vrijwilligers de ontwikkelingen binnen een bibliotheek te evalueren. Elke keer met als doel om in een korte tijd, op een energieke maar ook gelijkwaardige manier, ideeën en meningen op te halen. 

Brainstorm in een snelkookpan

De Versnellingssessie is een doelgerichte een effectieve methode om in korte tijd ideeën te verzamelen en inzicht te krijgen in elkaars opvattingen en ervaringen. Eigenlijk is het digitaal brainstormen binnen een vastgestelde tijd. Iedere deelnemer neemt plaats achter een laptop en aan de hand van een vraag, stelling of onderwerp typt iedereen zijn of haar bijdrage in. De deelnemers kunnen op de bijdragen van anderen reageren en ideeën uitwisselen. Ook worden thema’s geprioriteerd. Deelnemers worden steeds uitgedaagd om hun antwoorden mondeling toe te lichten. Zo wordt direct duidelijk wat de achterliggende verhalen en overwegingen zijn. Aan het einde van de sessie heb je de verschillen en overeenkomsten helder in beeld.

De voordelen

Iedereen komt gelijkwaardig aan het woord en ieders inbreng weegt even zwaar. De deelnemers ondervinden geen hinder of beïnvloeding bij hun denkproces. (Gevoelige) onderwerpen kunnen anoniem besproken worden. Vaak worden deelnemers vanwege de werkvorm toch verleid om hun meningen ook nog toe te lichten. De combinatie van ingevulde antwoorden, mondelinge toelichting en non-verbale signalen zorgt voor een compleet, verdiepend verhaal. Deelnemers ervaren meer betrokkenheid bij het onderwerp en vinden de sessies over het algemeen leuk om aan deel te nemen.

Fysiek of online

Een Versnellingsessie kan tegenwoordig afhankelijk van de wensen fysiek, of online plaatsvinden. Het aantal deelnemers in de Versnellingssessie is maximaal 20 personen. We hebben goede ervaringen met heel uiteenlopende doelgroepen, van kinderen die wensen voor de leefbaarheid delen tot mantelzorgende ouderen. Een sessie duurt gemiddeld 2 uur. Naast de inhoudelijke voorbereiding en de getrainde procesbegeleiding verzorgen wij ook de techniek.

Enthousiast geworden? Neem dan contact met ons op!

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X