Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De meerwaarde van een maatschappelijke waardebepaling: 1. de resultaten zijn te gebruiken in de verantwoording richting de gemeente die subsidieert en 2. het geeft inzicht in de aspecten die voor deelnemers van een initiatief het meest belangrijk zijn.

Maatschappelijke waarde zichtbaar maken – Waarom en hoe?

29 maart 2021

Steeds meer vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven willen hun maatschappelijke waarde zichtbaar maken, al dan niet uitgedrukt in geld. Het helpt een initiatief of organisatie om zelf meer inzicht te krijgen, en de aanpak of inzet te verbeteren. En soms vragen gemeenten en andere financiers aan de initiatieven om hun maatschappelijk waarde te inventariseren. Maar welke methoden zijn geschikt (en niet te duur of te tijdrovend) en waar moeten initiatiefnemers op letten als ze hier mee aan de slag gaan? Dit gaan we de komende maanden samen met een aantal Groningse initiatieven onderzoeken.

Het doel van het onderzoek is dat dat initiatieven in de provincie uiteindelijk gemakkelijker hun eigen maatschappelijke waarde in beeld kunnen brengen. Via een methode die past bij de doelstelling die ze met de waardebepaling hebben. En die voor hen haalbaar is. We ontwikkelen kennis waar initiatieven zelf mee aan de slag kunnen.

Webinar voor initiatiefnemers

Om initiatieven alvast te motiveren en te inspireren organiseerden we op 9 maart een webinar over het in beeld brengen van maatschappelijke waarde bij initiatieven. We informeerden ruim vijftig deelnemers over het nut en over de stappen die een initiatief in het algemeen moet doorlopen om tot een waardebepaling te komen.

Er kwamen initiatieven aan bod die hun ervaringen met waardebepaling deelden. Zo vertelde initiatiefnemer Johan Westerhof over de onderzoeken die zijn gedaan bij Plaats de Wereld in Vries. Het initiatief organiseert maatschappelijke en educatieve activiteiten om mensen met verschillende achtergronden te verbinden met elkaar. Ze lieten onderzoeken of hun activiteiten effect hebben op de positieve gezondheid van deelnemers en ook welk financieel rendement het initiatief heeft. Ten eerste konden ze de resultaten gebruiken in de verantwoording richting de gemeente die hun subsidieert. Ten tweede gaf het hen inzicht in de aspecten die voor hun deelnemers het meest belangrijk waren. Het voorbeeld laat precies de meerwaarde van een maatschappelijke waardebepaling zien.

Kennis over maatschappelijke waarde

De komende maanden brengen we samen met een aantal Groningse initiatieven de maatschappelijke waarde van hun activiteiten in beeld. We onderzoeken enerzijds wat geschikte methoden zijn en waar initiatieven tegenaan lopen bij het in beeld brengen van hun maatschappelijke waarde. Tegelijkertijd geven we antwoord op de vraag wat hun maatschappelijke waarde is, zodat we daarmee de kracht van initiatieven in beeld kunnen brengen.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

  • Erik Meij
  • e.meij@cmostamm.nl
  • 06 13 58 14 71

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X