Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Medewerkers.


Edwin Slijkhuis

Met inzicht uit onderzoek naar een samenleving waarin iedereen op zijn eigen manier bijdraagt en een stem heeft.

Edwin is een sportieve onderzoeker met achtergrond in de sociologie en politicologie. Als onderzoeker bij CMO STAMM vertaalt Edwin zijn onderzoek over maatschappelijke vraagstukken naar lessen voor de praktijk om zo bij te dragen aan een samenleving waarin mensen op respectvolle manier met elkaar omgaan en iedereen een stem heeft. Edwin houdt zich vooral bezig met onderwijs, kansengelijkheid, jeugd en participatie; thema’s rondom de sociale en maatschappelijke vorming van jonge mensen.

Edwin promoveerde binnen de onderwijswetenschappen. In zijn onderzoek keek hij naar de relatie tussen onderwijs in burgerschapsvorming en latere participatie in de samenleving van jongvolwassenen. Daarna was hij als postdoctoraal onderzoeker verantwoordelijk voor het in kaart brengen van burgerschapsvorming in het primair en speciaal onderwijs. Edwin werkt zowel met vragenlijsten als interviews om uitspraken te kunnen doen over grote groepen mensen en tegelijkertijd van context te kunnen voorzien. Daarbij heeft hij oog voor de praktische relevantie van de onderzoeksuitkomsten.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X