Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Medewerkers.


Esther Rodenburg

Samen doen, waardoor we van betekenis zijn voor inwoners, organisaties en gemeenten. Leven dus, het meervoud van lef!

Met energie en een voortvarende aanpak, vol passie, is Esther op veel thema’s van meerwaarde. Esther kijkt graag vanuit de inhoud, het moet echt ergens over gaan. En het moet altijd iets opleveren.

Esther heeft een open houding en een prettige manier van communiceren. Ze werkt graag samen met verschillende partijen om krachten te bundelen, te verbinden en in te zetten om de maatschappelijke impact te vergroten. De mensen en hun talenten zijn het uitgangspunt om samen een stap vooruit te komen.

Esther is bekwaam in het verwerven van draagvlak, het begeleiden van groepsprocessen en het implementeren van veranderingen binnen een organisatie. Waar de kans ligt om een andere, innovatieve werkwijze in te zetten doet ze dat. Zij is een netwerker met een goed omgevingsbewustzijn. Ze staat graag als trainer of dagvoorzitter voor groepen en creëert daar de juiste sfeer voor het behalen van een mooi resultaat.

Na de PABO deed Esther de studie onderwijskunde en werkte ze als docent bij de Ziekenhuisschool, het voortgezet speciaal onderwijs en Time Out. Inmiddels werkt ze nu al vele jaren als adviseur bij (voorlopers van) CMO STAMM. Omdat ze van ontwikkeling en afwisseling in thema’s houdt, deed ze procesmanagement op meerdere maatschappelijk relevante trends: onderwijs; voortijdig schoolverlaters, ontwikkeling zorgboerderijen, harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvangprojecten, maatschappelijk ondernemers, burger- en overheidskracht, laaggeletterdheid en de samenwerking tussen bewegen, welzijn en zorg (Drenthe beweegt).

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X