Henk ten Brinke

Henk ten Brinke

Het is een uitdaging om ingewikkelde processen en samenwerkingsrelaties te ontrafelen.

Henk houdt zich voornamelijk bezig met organisaties en instellingen die actief zijn op het terrein van onderwijs, zorg & welzijn en arbeidsinpassing/sociale zekerheid. Rollen die hij daarbij veelal hanteert, zijn die van procesbegeleider, (dag)voorzitter, ontwikkelaar, adviseur of projectleider. Ook is hij actief in het genereren en aan elkaar verbinden van (financiële) middelen vanuit instellingen en (Europese) fondsen om gezamenlijke doelen te realiseren.

Het ontwikkelen van een visie en ingewikkelde processen en samenwerkingsrelaties ontrafelen, vormen een uitdaging voor Henk. Het is zijn kracht om met bestuur, beleid en uitvoering binnen gemeenten, instellingen en organisaties te komen tot een praktische aanpak. Naast het vertalen van wetgeving naar de dagelijkse praktijk zijn voor Henk het uitvoeren van vooronderzoek en genereren van kwantitatieve gegevens (bijna) altijd de basis om te komen tot een plan en daaruit voortvloeiende activiteiten.

Henk is zijn loopbaan gestart in het vormingswerk jongvolwassenen in 1982 in de stad Groningen en daarna in de gehele provincie. Met name voor jongeren met een beperking en randgroepjongeren. Hij hield zich niet alleen bezig met lesgeven maar ook met toeleiding naar (jeugd)zorg en de arbeidsmarkt. Daarna is hij een aantal jaren als teamleider actief geweest binnen het MBO bij de afdeling zakelijke dienstverlening. Bij het RBO Groningen heeft hij veel kennis opgedaan over Europese projecten en ESF.

Vanaf 1998 werkt Henk bij CMO STAMM. Henk is adviseur op het gebied van:

  • Aanpak voortijdig schoolverlaters en jongeren met een beperking
  • Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt
  • Transformatie/transitie jeugdzorg
  • Europa

Contact.

  • Henk ten Brinke

  • adviseur

  • 06 460 813 33

  • h.tenbrinke@cmostamm.nl

  • linkedin

Deel deze pagina.

Gerelateerd.

© 2020 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.

X