Lieke Terpstra

Lieke Terpstra

Lieke zet zich graag in voor het creëren van een gezonde maatschappij waarin iedereen zo goed mogelijk mee kan doen.

Lieke heeft onlangs haar Master Sociologie: Gezondheid, Welzijn & Zorg afgerond. Een opleiding die goed past bij haar interesse in de werking van de maatschappij, de voortdurende wisselwerking tussen individuen en hun sociale omgeving en gezondheid gerelateerde vraagstukken. Zij is vanaf oktober 2019 werkzaam op de werkervaringsplaats Armoede en schuldhulpverlening bij CMO STAMM op de locatie in Groningen.

Tijdens het laatste half jaar van haar studie heeft Lieke een afstudeeronderzoek uitgevoerd voor het project Eigen regie en participatie. Aan dit project kan mee worden gedaan door vrouwen met verschillende culturele achtergronden. Het project beoogt deelneemsters hun positieve gezondheid te verbeteren en meer mee te laten doen in de maatschappij. Lieke heeft actief deelgenomen aan een aantal bijeenkomsten van het project en een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de werking en de effecten van het project, voor zowel de deelneemsters als hun sociale omgeving.

Het contact met de deelneemsters en het leren kennen van de problemen waar zij mee kampten, deed Lieke des te meer beseffen dat zij zich graag inzet voor het creëren van een gezonde maatschappij waarin iedereen zo goed mogelijk mee kan doen. Werken in het team Armoede en Schuldhulpverlening is een mooie manier om hieraan bij te kunnen dragen. In de periode dat Lieke werkzaam is op de werkervaringsplaats zal ze zich onder andere bezig houden met het in kaart brengen van verschillende armoedepacts, meehelpen met het organiseren van een bijeenkomst voor de ambassadeursgroep en ondersteunen bij de ontwikkeling van een werkgeversaanpak op het gebied van werkende armen.

Contact.

  • Lieke Terpstra

  • onderzoeker/adviseur

  • l.terpstra@cmostamm.nl

  • linkedin

Deel deze pagina.

© 2020 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X