Marian Feitsma

Marian Feitsma

Als het om inhoud gaat staan vernieuwingen in zorg en welzijn centraal in Marians huidige werk.

Marian is vooral van:
• complexe vraagstukken analyseren en er helder over rapporteren;
• verbinden van onderzoek, beleid en uitvoering;
• betrekken en verbinden van verschillende partijen;
• resultaten laten zien; meerwaarde realiseren voor de opdrachtgever.

Als het om inhoud gaat staan vernieuwingen in zorg en welzijn centraal in Marians huidige werk. Soms gaat het daarbij om grote, langdurige projecten, zoals de Zorgmonitor Groningen en mentorprogramma KANS 050, dan weer om kortlopende opdrachten, zoals het schrijven van een gemeentelijke Wmo-beleidsnota of het onderzoeken van de gevolgen van de hervorming van de langdurige zorg voor een woningcorporatie.

Marian studeerde na het gymnasium B pedagogische en andragogische wetenschappen. Om niet alleen theoretisch, maar ook praktisch sterk te staan, behaalde ze ook de diploma’s sociale academie, persoonlijke effectiviteit in het sturen van veranderingen en tienvingerblind machineschrijven. In verschillende functies bij de gemeentelijke overheid en maatschappelijke organisaties maakte zij zich – uiteraard met vallen en opstaan – zeer goede adviesvaardigheden eigen.

Contact.

  • drs. Marian Feitsma

  • onderzoeker

  • 06 526 893 57

  • m.feitsma@cmostamm.nl

  • linkedin

Deel deze pagina.

Gerelateerd.

© 2020 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.

X