Marjan Tijssen

Marjan Tijssen

Aandacht voor de talenten en kwaliteiten van mensen staan altijd voorop.

Marjan werkt gestructureerd en planmatig en stelt de juiste vragen waardoor de benodigde informatie op tafel komt. Haar werkwijze kenmerkt zich door betrokkenheid en het zoeken naar logische, goed uitvoerbare oplossingen. De mensgerichte benadering en aandacht voor de talenten en kwaliteiten van mensen staan daarbij altijd voorop.

Samenwerking en draagvlak zijn voor Marjan belangrijke uitgangspunten bij de uitvoering van opdrachten. Verbinden van partijen en werken aan gezamenlijk gedragen resultaten is haar streven. Marjan onderhoudt graag goede werkcontacten en stemt regelmatig af met de opdrachtgever.

Marjan heeft de Agogische Akademie Friesland afgrond en de adviseursopleiding van Avicenna.
Zij is begonnen als buurtwerker en heeft gewerkt als adviseur peuterspeelzalen en kinderopvang. Daarnaast heeft Marjan veel ervaring in de uitvoering van verschillende participatie projecten en op het gebied van informele zorg.

Marjan werkt nu vooral op de thema’s vrijwillige inzet en armoede. Zij coördineert het provinciale Kenniscentrum Vrijwilligerswerk Groningen en voert verschillende projecten uit op het gebied van vrijwillige inzet. Zij is actief bij het project Kanskaarten, de training ‘Armoede onder de loep’ en bij de oprichting van een provinciale steunfunctie armoede. Kennis delen is voor haar een wezenlijk onderdeel van het werk. Met inzet en plezier organiseert zij bijeenkomsten en workshops.

– Quote: coöperatief, betrokken, pragmatisch

 

Contact.

  • Marjan Tijssen

  • adviseur

  • 06 460 814 44

  • m.tijssen@cmostamm.nl

  • linkedin

Deel deze pagina.

Gerelateerd.

© 2019 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X