Martin Bakker

Martin Bakker

Actiegerichtheid, kwaliteit en gezamenlijke betekenisgeving zijn belangrijke aandachtspunten in het werk.

Martin gaat voor kennisontwikkeling volgens het principe van leren van en met elkaar. Hij brengt zijn inhoudelijke en methodologische expertise graag in bij complexe vraagstukken op het gebied van jeugd(hulp), gezondheidszorg en psychiatrie. Martin is een gedreven praktijkgerichte onderzoeker, data-analist en projectmanager met een sterke analytische blik. Actiegerichtheid, kwaliteit en gezamenlijke betekenisgeving zijn belangrijke aandachtspunten in zijn werk. Het uitgangspunt van zijn werkwijze is het stimuleren van kennisontwikkeling. Hij ziet gezamenlijke betekenisgeving bij praktijkgericht onderzoek idealiter als een integraal onderdeel van het traject. Het is volgens Martin belangrijk om tijdens een traject al gezamenlijk betekenis te kunnen geven aan (voorlopige) resultaten. Dit levert snel inzicht en kennis op.

Martin is afgestudeerd maatschappelijk werker en socioloog met als specialisaties ‘Beleid en Consultancy’ en ‘Medische sociologie’. Hij is gepromoveerd op onderzoek binnen de jeugdpsychiatrie op het gebied van ontwikkeling en stressvolle gebeurtenissen. Na zijn promotie is hij als postdoc onderzoeker betrokken geweest bij verschillende projecten binnen het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL): o.a. leren van incidenten in de zorg, risico-analyses binnen SEH’s, kwaliteitsindicatoren binnen verpleeghuizen. Martin heeft voor Stichting Pionn gewerkt als projectmanager/senior onderzoeker binnen het sociale domein in Drenthe. Binnen deze werksetting heeft hij zich vooral bezig gehouden met het ontwikkelen en uitvoeren van de monitorings- en kwaliteitssystematiek voor de transformatie jeugdhulp. Daarnaast is hij een Prince2 gecertificeerde projectmanager.

Contact.

  • dr. Martin Bakker

  • onderzoeker

  • 06 528 886 96

  • m.bakker@cmostamm.nl

  • linkedin

Deel deze pagina.

Gerelateerd.

© 2020 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.

X