Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Saskia Duursma

Saskia Duursma

In de veranderende samenwerking tussen bewoners, gemeente en organisaties zijn nieuwe rollen en competenties nodig en gewenst.

Saskia is een enthousiaste adviseur, gedreven door de motivatie kennis te vergaren en te delen en de wens onze samenleving, of een stukje daarvan, beter te maken. Een gedegen professional met visie, verbindend, innovatief, resultaatgericht, praktisch en analytisch.

Ze maakt graag verbinding tussen mensen en gebruikt daarbij haar enthousiasme, doorzettingsvermogen en passie voor het sociale domein. Ze is gewend met veel verschillende organisaties, belangen en integrale onderwerpen te werken en zorgt voor frisse ideeën en verbinding. Om de samenleving mooier en beter te maken en te zorgen dat iedereen mee kan doen, hebben we alle kracht nodig: van bewoners, ondernemers, maatschappelijke partners en overheden. Vanuit visie, kennis en inzicht en het vermogen om mensen en belangen met elkaar te verbinden, haalt ze graag het beste uit al die partijen. Dat is waar Saskia graag haar inzicht, expertise en enthousiasme voor inzet.

In de veranderende samenwerking tussen bewoners, gemeente en organisaties zijn nieuwe rollen en competenties nodig en gewenst. Saskia gelooft in het concept van de zelfsturende gemeenschap en dialoogsturing vanuit de driehoek overheid, maatschappelijke partners en bewoners uit dorpen en kernen. Waarin men elkaar de ruimte laat om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van eigen leven en leefomgeving.

Als adviseur zet Saskia zich graag in voor sociale vernieuwing, armoede, leefbaarheid, visie ontwikkeling, overheidsparticipatie, nieuwe democratie en burgerkracht en -initiatieven. Vanuit haar verleden als sportconsulent heeft ze ook veel affiniteit en ervaring met sport als middel tot participatie en een gezonde leefstijl.

Na haar studie bestuurskunde heeft Saskia gewerkt als gebiedsregisseur bij de gemeente Delfzijl. Ze heeft dan ook ruime ervaring op het gebied van participatie en bewonersinitiatieven en het werken binnen een gemeente.

In 2017 is Saskia gecertificeerd voor de basistraining Deep Democracy. Deep  Democracy is een zienswijze en methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen!

In 2019 behaalde ze een academisch diploma van de leergang Verandermanagement van AOG School of Management aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Per 1 mei 2021 is ze gestart als de nieuwe projectleider Alliantie van Kracht tegen Armoede. Ze houdt zich daarbij o.a. bezig houden met het motiveren en uitdagen van organisaties rondom het thema overerfbare armoede, het aanjagen van initiatieven en het delen van kennis over alles wat er rondom dit thema in de Veenkoloniën (en naastgelegen gemeenten) gebeurt. In nauwe samenwerking met alle 42 netwerkpartners waar de Alliantie van Kracht tegen Armoede uit bestaat.

Contact.

  • Saskia Duursma

  • adviseur

  • 06 124 139 41

  • s.duursma@cmostamm.nl

  • linkedin
  • twitter

Deel deze pagina.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X