Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Medewerkers.


Simone Barends

Mensen zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals zij zijn.

Met een open blik, enthousiast, en onderzoekend, dat is hoe Simone haar werk als adviseur en onderzoeker bij CMO STAMM aanvliegt. Simone heeft een grote interesse voor maatschappelijke problemen, trends en mechanismen. Als socioloog en demograaf kijkt ze graag naar de wisselwerking tussen inwoners, organisaties en de samenleving. Onderwerpen als vergrijzing, preventie en kansenongelijkheid zijn haar niet onbekend.

In haar werk vindt ze het belangrijk om kennis in een bredere context te plaatsen en het gesprek aan te gaan, het liefst met de mensen die er zelf het dichtste bij staan. Door haar achtergrond als beleidsadviseur (Sociaal domein en Wonen & leefbaarheid) bij verschillende gemeenten in het Noorden weet Simone welke rol politiek en beleid kunnen spelen bij het aanvliegen van vraagstukken en het zoeken naar oplossingen. Haar kennis van programmatisch werken zet ze graag in bij vraagstukken die een lange adem vereisen.

Bij CMO STAMM is Simone werkzaam op verschillende thema’s, waaronder Gezondheid, Welzijn & Zorg, en Brede Welvaart. Heb je vragen? Bel, of mail gerust!

Adviseur/Onderzoeker

Werkdagen:

  • LinkedIn

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X