Tamara Koekkoek

Tamara Koekkoek

Het benutten van kansen welke op het eerste oog lijken op hindernissen, daarin ligt de uitdaging.

Tamara bestudeert graag de menselijke factor in de maatschappij, in het bijzonder door zich bezig te houden met duurzaamheids- en ruimtelijke vraagstukken. Deze brede interesse wordt weerspiegeld in haar studieloopbaan. In 2018 heeft zij de bachelor Gezondheid & Maatschappij aan de Wageningen Universiteit behaald, waarna Tamara besloot de masteropleiding Sociale Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen te gaan doen om hiermee haar interesse in de inrichting van de leefomgeving verder te voeden. Momenteel is ze bezig met het afronden van deze master, naast haar werkervaringsplaats bij CMO STAMM.

Gedurende deze studies is bij Tamara de interesse in lokale burgerinitiatieven, gericht op het verbeteren van de ruimtelijke omgeving, nog eens extra aangewakkerd. Van een idee voor een initiatief tot aan een effectmeting, Tamara bestudeert graag verschillende stappen in dit continue proces. Daarbij onderschrijft ze het belang om vanuit een multidisciplinair, contextgevoelig en holistisch perspectief een sociaal-maatschappelijk vraagstuk te benaderen. Binnen CMO STAMM werkt zij voornamelijk aan projecten grenzend aan de thema’s Burgerkracht & Overheidsparticipatie en Leefbaarheid & Krimp. Kenmerkend voor Tamara is haar betrokkenheid, enthousiasme en doorzettingsvermogen. De uitdaging om lokale initiatieven boven zichzelf uit te laten stijgen vormt voor haar de uitdaging en tevens grote drijfveer.

Contact.

  • Tamara Koekkoek

  • adviseur

  • t.koekkoek@cmostamm.nl

  • linkedin

Deel deze pagina.

© 2020 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X