Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Hoewel digitale participatie tot één van de favoriete vormen van contact behoort, wordt dit momenteel nog erg weinig ingezet.

Meer inzicht in contact tussen bewoners en gemeente

3 mei 2017

Hoe ga je als gemeente het best in gesprek met je inwoners? Gemeenten willen steeds vaker in dialoog zijn met inwoners van dorpen en wijken. Dat kan gaan over de toekomst van een dorp of wijk, over wat bewoners graag willen met hun dorp of wijk, of omdat er voorzieningen bijkomen of verdwijnen. Met wie gaan gemeenten dan in gesprek? Om meer zicht te krijgen op de huidige en gewenste communicatie tussen dorpen en wijken in Delfzijl, Appingedam, Eemsmond en Loppersum en hun gemeente heeft het Sociaal Planbureau Groningen een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het Groninger Panel uit deze gemeenten.

Op dit moment communiceren gemeenten doorgaans met inwoners via dorpsraden en wijkoverleggen, de zogenaamde vierde bestuurslaag. Hoewel dit op papier een goede manier is om bewoners te horen en betrekken, is het de vraag of de gemeenschap op deze manier goed gehoord wordt. Praten dorpsraden en wijkoverleggen wel namens het dorp of de wijk? Staan ze open voor tegenspraak? Betrekken ze de gemeenschap wel?

In het kort

Uit het onderzoekt blijkt dat de drie meest gekozen voorkeursvormen van contact tussen inwoners en gemeenten zijn:

  • Jaarlijkse dorpen- of wijkenronde (28%);
  • Digitale participatie (18%);
  • Wijkscan of -schouw (14%).

Dorpenronde

Panelleden kiezen voor een dorpenronde, omdat daarmee doelen voor het dorp of de wijk het beste bereikt kunnen worden. De gemeente bezoekt via deze vorm 1x per jaar het dorp of wijk en bespreekt dan de belangrijke onderwerpen met het dorp. Via een wijkscan of schouw loopt de gemeente samen met inwoners door het dorp of wijk om te kijken of de wegen, bomen, struiken nog in goede staat zijn.

Digitale participatie

De keus voor digitale participatie – waarbij de gemeente bewoners oproept om online mee te denken over verschillende onderwerpen – komt voort uit de wens dat iedereen via deze manier op zijn of haar eigen manier een bijdrage kan leveren. “Om te voorkomen dat alleen degene met de hardste stem gehoord worden, geef ik de voorkeur aan een systeem waarbij bewoners digitaal hun mening kunnen geven over een thema”. Hoewel digitale participatie tot één van de favoriete vormen van contact behoort, wordt dit momenteel nog erg weinig ingezet.

Ervaring huidige situatie

Ook is er gevraagd wat bewoners vinden van het huidige contact met hun gemeente. De panelleden uit de vier gemeenten geven aan vooral te ervaren dat de gemeenten bepalen wat er gebeurt (46%) en dat men zich niet vertegenwoordigd voelt door de gemeente (44%).

Toekomstwens

Voor de toekomst geven panelleden aan dat het contact tussen dorpen en wijken veruit het beste gestimuleerd kan worden door vanuit de gemeente bijeenkomsten te organiseren per thema per dorp of wijk (maatwerk). Deze variant kan bijvoorbeeld in samenwerking met dorps- en wijkvertegenwoordigers worden uitgevoerd. Panelleden vinden dat dorps- en wijkvertegenwoordigers de rol van belangenbehartiger namens het dorp of de wijk of samenwerkingspartner met de gemeente kunnen innemen. Daarbij ligt een uitdaging te zorgen voor meer bekendheid in hun dorp over hun rol. Meer dan 30% van de panelleden geeft aan niet te weten of ze een dorps- of wijkvertegenwoordiger hebben en welke rol die heeft.

Meer informatie?

Heb je nog vragen of wil je meer informatie met betrekking tot dit onderzoek? Saskia Duursma staat je graag te woord.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X