Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Veel mensen realiseren zich niet wat de schadelijke gevolgen kunnen zijn van discriminatie.

Meldpunt Discriminatie Drenthe: ook voor preventie

19 mei 2016

Bewustwording, voorlichting, advies en educatie. Het zijn allemaal onderwerpen waarop het Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD) ook actief is. Scholen, gemeenten, (maatschappelijke) organisaties en professionals kunnen bij het MDD terecht voor ondersteuning op maat. Het MDD verzorgt de anti-discriminatievoorziening voor de Drentse gemeenten.

Discriminatie vindt vaak onbewust en onbedoeld plaats. Veel mensen realiseren zich bovendien niet wat de schadelijke gevolgen kunnen zijn voor de persoon die het betreft. Het MDD levert dan ook graag een bijdrage aan het voorkomen van discriminatie. De dialoog staat daarbij voorop.

Het MDD geeft bijvoorbeeld voorlichting op scholen. Leerlingen leren over het onderwerp, worden zich bewust van hun eigen vooroordelen en vertellen over hun ervaringen. Ook professionals kunnen bij het MDD terecht voor scholing. Het herkennen van discriminatie, het omgaan met meldingen en signalen staan centraal.

Daarnaast verzorgt het MDD gastlessen voor de inburgering van statushouders. De groep gaat aan de slag met de regels in Nederland rondom discriminatie. Wat valt er wel onder en wat niet? Wat zijn de gevolgen wanneer je zelf discrimineert en wat kun je doen wanneer je het ervaart?

Gemeenten, scholen, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties kunnen bij het MDD terecht voor advies. Dit kan bijvoorbeeld gaan over selectieprocedures, het bespreekbaar maken van onderwerpen in de klas, bijeenkomsten rondom vluchtelingen etc.

Wat kan je nog meer verwachten?

Uit onderzoek van het SCP blijkt dat 1 op de 4 Nederlanders discriminatie ervaren. Slechts een klein deel hiervan doet een melding bij een anti-discriminatievoorziening. Het MDD werkt de komende periode aan een nog betere naamsbekendheid en aan het vergroten van de meldingsbereidheid. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het aanwezig zijn bij evenementen en informatiemarkten, het verspreiden van informatiemateriaal, het vergroten van het netwerk en het verzorgen van lezingen en expert meetings.

Heeft u discriminatie ervaren, bent u daarvan getuige (geweest), heeft u vragen of wilt u anoniem melden?
Mail info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl, app via de gratis app ‘discriminatiemelden’ , of bel 06 135 748 87.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X