Met hulp en advies van onder meer de zelforganisaties wordt de bestaande werkwijze van KANS 050 toegespitst op de doelgroep.

Mentorprogramma KANS 050 ontvangt € 20.000 van het Oranje Fonds

6 juli 2017

Het Oranje Fonds heeft aan Mentorprogramma KANS 050 een bijdrage van € 20.000 toegekend voor het project ‘KANS 050 voor jongeren uit Syrië, Eritrea, Irak en regio’. In dit project geeft KANS 050 de komende tijd speciale aandacht aan jonge statushouders in de stad en de provincie Groningen. KANS 050 werkt hierbij samen met de Irakese Jongerenorganisatie, de Eritrese zelforganisatie en integratiedeskundigen van MJD.

Vanuit het onderwijs en de zelforganisaties is bij KANS 050 aangekaart dat veel jonge statushouders behoefte hebben aan ondersteuning zoals KANS 050 die biedt. Bij KANS 050 krijgen jongeren een persoonlijke mentor die bij hen past. Jongere en mentor werken ongeveer een jaar lang samen aan het doel dat de jongere wil bereiken. Daarnaast hebben ze ook gewoon leuk contact met elkaar. KANS 050 heeft veel jonge mentoren; een deel van de jongeren die een mentor zoekt vindt dat een pluspunt. De mentoren leveren hun inzet op vrijwillige basis.

Speciale aandacht

Het nieuwe project is opgezet om ervoor te zorgen dat jongeren uit Syrië, Eritrea, Irak en regio bij KANS 050 echt de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Met hulp en advies van onder meer de zelforganisaties wordt de bestaande werkwijze van KANS 050 toegespitst op deze doelgroep. De eerste actie hiervoor is al gedaan: op de website van KANS 050 staat nu ook in het Engels wat KANS 050 te bieden heeft. Een andere tip van de zelforganisaties is: zorg voor nog betere informatie over wat jongeren van KANS 050 en van hun mentor kunnen verwachten. Dit wordt binnenkort opgepakt. Ook gaat KANS 050 extra scholing organiseren voor de mentoren en andere vrijwilligers.

Aanmelden kan vandaag al

KANS 050 gaat tenminste 40 jongeren uit Syrië, Eritrea, Irak en regio ondersteunen. Wie zich (als jongere of mentor) wil aanmelden voor dit project kan gebruik maken van de  (algemene) aanmeldingsformulieren op www.kans050.nl.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander.

Rol CMO STAMM

CMO STAMM is penvoerder van het samenwerkingsverband KANS 050 en draagt met name bij aan voorlichting, kennisdeling, fondswerving en kwaliteitsbevordering.

logo mentorprogramma KANS 050

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2019 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X